CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی میزان آگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص حوادث شیمیایی درسال 1395

عنوان مقاله: بررسی میزان آگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص حوادث شیمیایی درسال 1395
شناسه (COI) مقاله: INDM08_095
منتشر شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مسعود فلاحی - کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی، بیمارستان امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
سمیه مهدوی کیان - دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
شادی خاکپور - کارشناس ارشد پرستاری مراقت های ویژه ، بیمارستان امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
مریم جنت المکان - کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی، بیمارستان امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

خلاصه مقاله:
یکی از مهمترین پیامدهای سوء کاربرد مواد شیمیایی، بروز حوادث متعدد شیمیایی است که از طریق آتش، انفجار، نشت یا خروج مواد سمی می تواند سبب بیماری،صدمه، جراحت، از کار افتادگی و مرگ شود.آگاهی کادر درمان به ویژه پرستاران به عنوان نزدیک ترین افراد به بیمار، درمقابله با این حوادث از اهمیت ویژه ای برخوردار است.ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪحاضر،تعیین میزان دانش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پرستاری در خصوص حوادث شیمیایی بود.در این مطالعه توصیفی تحلیلی که درسال 1395 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شده است 70 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی،پرستاری ویژه،روان پرستاری و مشاوره در مامایی به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه ای روا و پایا از نوع لیکرت بود که ﻣﻴﺰان دانش دانشجویان را در خصوص حوادث شیمیایی و اقدامات لازم در زمان وقوع آنرا مشخص می کرد. امتیاز هر پرسشنامه در مبنای 100 محاسبه شد و امتیاز کمتر از 33% برابرضعیف، 66%-34% در حد متوسط و بالاتر از 67% در حد خوب طبقه بندی شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و توسط نرم افزار SPSS-22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.میانگین سن نمونه ها4/5 ±30 بود. میزان آگاهی 97 % نمونه ها(68 نفر) در خصوص حوادث شیمیایی در حد ضعیف و 9/2 %(2 نفر) در حدمتوسط بود. 8/93 %(15 نفر) از دانشجویان داخلی جراحی،تمامی دانشجویان روان پرستاری100%(21 نفر) و مشاوره در مامایی100%(21نفر) و 7/91%دانشجویان پرستاری ویژه(11 نفر) از میزان اطلاعات ضعیفی در خصوص حوادث شیمیایی، برخوردار بودند. بین میزان آگاهی نمونه ها بار شته تحصیلی و ترم تحصیلی، رابطه آماری معناداری یافت نشد. نتایج مطالعه بیانگر پایین بودن میزان آگاهی اکثر دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی در خصوص حوادث شیمیایی بود. برگزاری کلاسهای آموزشی در قالب کارگاه های کوتاه مدت و یا طراحی برنامه های بازآموزی،میتواند اقدام مفیدی برای افزایش آگاهی دانشجویان باشد.

کلمات کلیدی:
آگاهی،دانشجویان،حوادث شیمیایی،مراقبت های پرستاری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-INDM08-INDM08_095.html