CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی میزان آگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص آتش سوزی درسال1395

عنوان مقاله: بررسی میزان آگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص آتش سوزی درسال1395
شناسه (COI) مقاله: INDM08_112
منتشر شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمیه مهدوی کیان - دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
مسعود فلاحی - کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی، بیمارستان امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
پرستو سلیمانی - دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
پروین تقی زاده - کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، بیمارستان امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

خلاصه مقاله:
از جمله حوادثی که احتمال وقوع آن در مراکز درمانی وجود دارد،آتش سوزی می باشد. آگاهی کادر درمان به ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد درمقابله با این حوادث از اهمیت ویژه ای برخوردار است.ﻫﺪفﻣﻄﺎﻟﻌﻪحاضر،تعیین میزان دانش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی دردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص آتش سوزی بود.در این مطالعه توصیفی تحلیلی که در سال 1395 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شده است 70 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، پرستاری ویژه، روانپرستاری و مشاوره در مامایی به روش سرشماری وارد مطالعه شدند.ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه ای روا و پایا از نوع لیکرت بودکه ﻣﻴﺰان دانش پرستاران را به زلزله و اقدامات لازم در زمان وقوع آن را مشخص می کرد.امتیاز هر پرسشنامه در مبنای 100 محاسبه شد و امتیاز کمتر از 33 % برابرضعیف، 66%-34 %درحدمتوسط و بالاتر از 67 %درحدخوب طبقه بندی شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و توسط نرمافزار SPSS-22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.میانگین سن نمونه ها4/5±30 بود. میزان آگاهی 63 %نمونه ها(44 نفر) در خصوص آتش سوزی در حد ضعیف و 37%(26 نفر) درحد متوسط بود. 50 % (8 نفر) ازدانشجویان داخلی جراحی دارای اطلاعات ضعیف و نیمی دیگر دارای اطلاعات متوسط بودند. در دانشجویان روان پرستاری،اکثر نمونه ها 72%( 15 نفر) دارای اطلاعات ضعیف و 6 نفر(28%) اطلاعات متوسط داشتند. در دانشجویان مامایی، 57 % (12 نفر) دارای اطلاعات ضعیف و 43%(9 نفر) دارای اطلاعات متوسط بودند. این در حالی بود که اکثر دانشجویان پرستاری ویژه 75% (9 نفر) اطلاعات ضعیفی داشته و بقیه 25% (3نفر) دارای اطلاعات متوسط بودند. بین میزان آگاهی نمونه ها با رشته تحصیلی و ترم تحصیلی،رابطه آماری معناداری یافت نشد.نتایج مطالعه بیانگر پایین بودن میزان آگاهی اکثر دانشجویان در خصوص آتش سوزی بود. برگزاری کلاس های آموزشی در قالب کارگاه های کوتاه مدت، طراحی برنامه های باز آموزی و همایش های مرتبط با آتش سوزی می تواند اقدامات مفیدی برای افزایش آگاهی دانشجویان باشد.

کلمات کلیدی:
آگاهی،دانشجویان،آتش سوزی،مراقبت های پرستاری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-INDM08-INDM08_112.html