CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله فرایندهای عملکردی توسط رهبران در مدیریت بحران (سازمانی)

عنوان مقاله: فرایندهای عملکردی توسط رهبران در مدیریت بحران (سازمانی)
شناسه (COI) مقاله: INDM08_165
منتشر شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

ابوطالب قائدرحمتی - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
وحید شعبان - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
الهام کریمیان - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

خلاصه مقاله:
بحران ها حالت های غیرقابل اجتناب هستندکه عملکردهای عادی سازمان را دچار تزلزل می کنندکه نیازمند مقابله فوری میباشند . بحران ها به سختی قابل پیش بینی هستند وآنها فعالیت های فرآیندهای عادی را مختل می کنند پس نیازاست که طرح فرایندهای مدیریت بحران ریخته شود و همچنین یک مدیریت ماهربه کارگرفته شود . فرایندهای عملکردی توسط رهبران در مدیریت بحران میتواند صدمات راکاهش دهد وآمادگی لازم را در مقابل بحران بوجودآورد . این اشتباه است که بحران رابه عنوان واقعه طبیعی و چیزی مثل سرنوشت در نظر بگیریم ولی باید همیشه برای مقابله با آن آمادگی داشت . اگرسازمانها میخواهند به اهداف خود دست پیداکنند باید حالتهای بالقوه بحرانی در سازمان خود راپیداکنند و سیستم های زیرساختی لازم را بوجودآورند . فرآیندهای عملکرد ی انتظار می رود که توسط رهبران در زمان مناسب شکل گیرند . یک بحران همچنین رهبر را قادر می سازدکه تصمیماتی سریع برای بحران ومتقاعدکردن تیم خود بگیرد تا به اهداف خود دست یابند. آرامش درمواقع بحران نیازمند است و هرگونه نگرش که ممکن است منجر به اطلاعات اشتباه شوند یا نادیده گرفتن این موارد، باید نباشد . پا را بیش از حد فراترگذاشتن در یک بحران ممکن است منجر به نتایجی شودکه بدتراست نسبت به زمانی که حتی اگرهیچ عکس العملی انجام نمی شد .درتمام انواع مدیریت TQMنمی تواند به عنوان یک درمان تلقی شود تا همه مشکلات راحل کند . بلکه باید مطابق با ساختارسازمان و موارد منطقی به کارگرفته شده برای اجرا انتظارات باشد . این فعالیتها می تواند حذف گردد و سیاستها می تواندکیفیت و رضایت و سیستم های زنده وفعال را بوجودآورند . فعالیتها نباید از اهداف اصلی منحرف شوند، روی هم رفته،TQM ابزاری برای آموزش باکیفیت بهتراست . تا سازمانها را به وسیله آن به شرایط بهتر رساند. درحالت های بحران،یک مدیر قادرخواهد بود راه حلی برای حل مشکل پیداکندکه تمام تیم هم درکنار او باشند . درطول حالت بحرانی یک مدیر باید قادر باشدکه به کارکنان اجازه دهدکه نظرات خود را آزادانه بیان کنند درغیراینصورت عواملی بوجود می آیند و شایعات بی اساس را شکل می دهند.

کلمات کلیدی:
بحران، سازمان،فرایند، مدیریت بحران،عملکرد،رهبران، TQM

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-INDM08-INDM08_165.html