CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تدوین برنامه مدیریت بحران مجتمع مسکونی بلند مرتبه در شهر قزوین در برابر خطر زلزله ی احتمالی

عنوان مقاله: تدوین برنامه مدیریت بحران مجتمع مسکونی بلند مرتبه در شهر قزوین در برابر خطر زلزله ی احتمالی
شناسه (COI) مقاله: INDM08_169
منتشر شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سارا مسگری هوشیار - دانشجوی دکتری معماری، کارشناس ارشد بازسازی پس از سانحه،دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
یاشل کاکاوند - دانشجوی کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:
رشد فزاینده ی بلندمرتبه سازی در شهرها از یک سو و لرزه خیز بودن اغلب شهرهای کشور در برابر زلزله از سویی دیگر، توجه به مسائل ایمنی و تدوین برنامه ی مدیریت بحران در این گونه ساختمان ها را حائز اهمیت کرده است. تجربه نشان می دهد که حتی اگر ساختمان های بلندمرتبه از نظر استحکام سازه ای در مقابل زلزله مقاومت کافی داشته باشند، عدم استحکام عناصر غیرسازه ای و فقدان آگاهی ساکنان از چگونگی واکنش مناسب در هنگام زلزله صدمات انسانی و مالی جبران ناپذیری به بار می آورد. این مقاله در پی پاسخ بدین پرسش است که با چه راهکارهای برنامه ریزی، طراحی و مدیریتیمی توان خطرپذیری ساختمان های مسکونی بلندمرتبه را در مقابل زلزله ی احتمالی کاهش داد؟در این راستا، یک مجتمع مسکونی بلندمرتبه شامل دو بلوک 18 طبقه در شهر قزوین به عنوان نمونه ی مورد مطالعه انتخاب شد و تحقیق با استفاده از روش تلفیقی کمی (روش های آماری توصیفی-تحلیلی) و کیفی (مشاهده و مصاحبه) صورت گرفت. ابتدا به مطالعه مبانی نظری و بررسی تجربیات مدیریت بحران و سامانه فرماندهی حادثه در ساختمان های بلندمرتبه مسکونی پرداخته شد. سپس بر اساس شاخص های به دست آمده، از یک سو از طریق مشاهده آسیب پذیری در ابعاد غیر سازه ای مجتمع بررسی شد و از سوی دیگر میزان آمادگی ساکنان از طریق پرسشنامه و مصاحبه مورد مطالعه قرار گرفت. در پایان با بررسی نمودار تشکیلاتی مجتمع و انطباق آن با شرایط بحران، نمودار سامانه فرماندهی حادثه تدوین و مسئولیت ثانویه افراد و برنامه های آموزشی ساکنان تعیین گردید.نتایج این تحقیق تأکید بر آن دارد که با رویکردهای مختلف برنامه ریزی، طراحی و مدیریتی می توان با ارتقای آمادگی افراد از طرق مختلف مانند آموزش و مانور، تمهیداتی چون طراحی اتاق امن و ارائه نقشه های تخلیه اضطراری و تدوین سامانه فرماندهی حادثه می توان میزان خطرپذیری ساختمان های بلندمرتبه مسکونی در برابر زلزله را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

کلمات کلیدی:
سامانه ی فرماندهی حادثه، کاهش خطرپذیری زلزله، ساختمان های بلندمرتبه مسکونی، مدیریت بحران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-INDM08-INDM08_169.html