CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله کاهش خطر زلزله و آتش سوزی در محیط های اداری نمونه موردی ؛ شرکت پاراوان گستر شمال، منطقه 3شهرداری تهران

عنوان مقاله: کاهش خطر زلزله و آتش سوزی در محیط های اداری نمونه موردی ؛ شرکت پاراوان گستر شمال، منطقه 3شهرداری تهران
شناسه (COI) مقاله: INDM08_190
منتشر شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

نرگس محرابی کرمانی - دانشجوی بازسازی پس از سانحه،دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
مرضیه کشه ریاضتی - دانشجوی بازسازی پس از سانحه،دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

خلاصه مقاله:
وجود گسل هایفراوان در شهر تهران و بروز آتش سوزی های فراوان در محیط های کاری در سال های اخیر از یک سو، فرسودگی ساختمان های اداری و ساخت وسازهایغیراصولی از سوی دیگر سبب به وجود آمدن خسارت های جانی و مالی ویا تهدیداتی از این قبیلدر صورت بروز سوانح می گردد.با توجه به وجود تعداد بسیار زیاد ساختمان هایی با کاربری اداری در مرکز شهرهای بزرگ و بافت پیچیده آن ها که باعث می شود دسترسی و امدادرسانی با مشکل روبرو باشد، توجه به آموزش کارمندان و تعداد مراجعین هر فضا، همچنین انجام برنامه ریزی های مدیریتی مناسب برای مواقع بحران، ضروری است.ازآنجاکه بیشتر ساعات روز افراد در محیط کار وفضاهای اداری هستند، آسیب پذیری بالای ساختمان ها و عدم آشنایی افراد با شیوه های مقابله در هنگام بروز سوانح، می تواند خسارات غیرقابل جبرانی از نظر جانی و مالی وارد شود. اگرچه در بسیاری از ادارات نصب برچسب ها و تابلوهای هشدار در زمان خروج اضطراری انجام شده ولی عدم آموزش کافی به کارمندان، نداشتن سامانه فرماندهی حادثه و ناپایداری های غیر سازه ای،باعثبالا رفتن آسیب پذیریمی شود.به منظور کاهش آسیب پذیریغیر سازه ای و ارائه راهکارهای افزایش آمادگی کارمندان فضاهای اداری در برابر بروز سوانح، در مقاله حاضر یکی از ساختمان های اداری موجود در محله داوودیه منطقه 3 شهرداری تهران، موردبررسی قرار گرفت. باتکیه برچارچوب هاینظریوتجربیاتمدیریتبحراندانشگاه هایمعتبرجهان، با به کارگیری روش پژوهش توصیفی-تحلیل از نوع پیمایشیو استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی در ابتدا به شناخت آسیب پذیری های غیر سازه ای و سازمانی پرداخته شد و سپس با توجه به یافته های حاصل از مشاهدات و برداشت ها و مصاحبه با کارمندان و مدیران و مراجعه کنندگان،سعی شده راه کارهاییبه منظور کاهش خطر در ابعاد تشکیلاتی و غیرسازه ای پرداخته شود.یافته های این مقاله نشان می دهد که، به طورهم زمان با اصلاح چارت سازمانی موجود در اداره ها، تدوین برنامه های آموزشی همگانی و برپایی مانور،تهیهنقشه های تخلیه اضطراری و الحاق بخش هایی برای تخلیه سریع تر همچون پله های فرار، تعیین نقاط امن در داخل و خارج ساختمان، نحوه چیدمان و نصب صحیح اجزای غیر سازه ای و استحکام سازی نمای ساختمان ها و عناصر الحاقی به جداره ها، سبب افزایش آمادگی افراد در هنگام بروز سانحه و کاهش خسارت های فضاهای اداری خواهد شد.

کلمات کلیدی:
کاهش خطر، سامانه فرماندهی سانحه، مراکز اداری، شرکت پاراوان گستر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-INDM08-INDM08_190.html