CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تعیین غلظت حجمی کندههای حفاری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

عنوان مقاله: تعیین غلظت حجمی کندههای حفاری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
شناسه (COI) مقاله: IPEC03_093
منتشر شده در سومین کنگره ملی مهندسی نفت در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضا روکی - دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
فرامرز دولتی ارده جانی - دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
علی مرادزاده - استاد دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
Vassilios C. Kelessidis - Associate Professor, Technical University Of Crete, Dept. Mineral Resources Engineering, Greece

خلاصه مقاله:
با افزایش عمق حفاری و جابجایی افقی در چاههای بسیار شیبدار و توسعهای، انتقال کندههای حفاری یکی از مهمترین عوامل موثر در هزینه، زمان و کیفیت حفاری چاه برای تولید نفت و گاز میباشد. تمیز کاری چاه اگربه طور مناسب کنترل نشود، میتواند باعث مشکلات جدی در حفاری گردد. هر کدام از این مشکلات به تنهایی میتوانند هزینه و زمان زیادی را در حفاری به هدر بدهند. عوامل موثر در تمیزسازی چاه و انتقال کندههایحفاری شامل هندسه چاه، پارامترهای عملیاتی حفاری و مشخصات کندههای حفاری میشوند. در این مطالعه به طور مختصر به بررسی تاثیر عوامل موثر بر تمیزکاری چاه پرداخته میشود و با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی،غلظت حجمی کندههای حفاری از روی عوامل موثر، پیشبینی میشود. مقدار ضریب همبستگی و مقدار جذر میانگین مربعات خطاها بین مقادیر پیشبینی و مقادیر اندازهگیری غلظت حجمی کندهها در دادههای آموزش به ترتیب برابر با0/98و0/018ودرداده های تست برابربا0/90و0/053می باشند

کلمات کلیدی:
انتقال کنده های حفاری- تمیزسازی چاه- شبکه عصبی مصنوعی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IPEC03-IPEC03_093.html