CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارائه روش جدید طراحی چاه و محاسبات Survey در حفاری انحرافی قابل هدایت

عنوان مقاله: ارائه روش جدید طراحی چاه و محاسبات Survey در حفاری انحرافی قابل هدایت
شناسه (COI) مقاله: IPEC03_106
منتشر شده در سومین کنگره ملی مهندسی نفت در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد میرهاشمی - کارشناس ارشد مهندسی نفت- حفاری و بهره برداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
خلیل شهبازی - دکترای مهندسی نفت – دانشگاه کلگری کانادا-عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز

خلاصه مقاله:
روش حفاری قابل هدایت RSSبه دلیل مزایای تمیزسازی چاه وTorque and Dragبه سرعت در سراسر جهان در حال رواج می باشد که در حفاری هایERDاستفاده بسیار دارد . در عملیات حفاری انحرافی و به خصوص حفاری قابل هدایتRSS مسئلهBit Walkدر تمامی طول مسیر واقعی چاه وجود دارد . تجارب موجود در حفاری نشان می دهد که بررسیBit Walk و محاسبات فیزیکی آن در عملیات حفاری انحراف موجب کنترل مسیر حفره می گردد. در این مقاله روشی جهت طراحی مسیرهایBit Walkبا استفاده ازترکیب های بخش های انحنایی و مستقیم در نمای Vertical Plot ارائه شده است. و ضمنا روشی جهت محاسبه مسیر حفاری با استفاده مستقیم از تغییر ات نرخ زاویهInclination ,Azimuthدر حفاری قابل هدایت RSS ارائه شده است. که با مقایسه روشradius of curvature ,minimum Curvature که معمول ترین روش های مورد استفاده در میادین می باشند با روش ارائه شده، ،دقتو ثبات بیشتری در محاسباتsurveyنتیجه می شود.هنگامی که مسیر چاه از مسیر طراحی شده منحرف می گردد، حفار بایستی از یک تصحیح کننده مسیر استفاده کند که با طراحی در حالت سه بعدی موجب برخورد با نقطه موردنظری باشد که در برنامه چاه از قبل تعیین گردیده است. در حال حاضر روش هایی جهت طراحی مسیرهای سه بعدی3D) چاه وجود دارند، اما ایراداتی که دارند این می باشد که اهداف آنها تنها برخورد با نقطه مورد نظرTarget) می باشد. در برخی حالت های حفاری، تنظیم مسیر حفره در زاویهAzimuthموردنظر از مسئله برخورد مطلق با نقطه مورد نظر مهم تر می باشد. برای مثال در هنگام حفاری های افقی قبل از اینکهsoft-landing انجام گیرد و حفره به انحراف مدنظر برسد مهم تر می باشد. برای مثال در هنگام حفاری های افقی قبل از اینکه انجام گیرد و حفره به انحراف مدنظرجهت افقی شدن بر سر نیاز است که در زاویه و جهت مورد نظر رسیده باشد. تا شروع به متراژ حفاری افقی نماید. هدف بنده روشی جهتsoft landing کردن مسیر چاه می باشد، که باعث می گردد با در نظر گرفتن مقدارBit walkواقعی و تصحیح شده مسیر حفره در بالایTop)مخزن به انحرافی برسد که جهت شروع عملیات حفاری افقی نیاز باشد به طور خلاصه، روش های ارائه شده در این مقاله ارائه دهنده روش قابل ملاحظه ای در طراحی مسیر چاه و محاسباتSurreyمی باشد. که از روش های معمول مورد استفاده دقت بیشتری را دارند. و نتایج بدست آمده در این مقاله در مورد چاه های انحرافی و افقی ایران رضایت بخش می باشد

کلمات کلیدی:


صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IPEC03-IPEC03_106.html