CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی عامل های مژثر و پهنه بندی حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در محیط GIS، مطالعه موردی: شمال شهر تهران- حوضه کن

عنوان مقاله: ارزیابی عامل های مژثر و پهنه بندی حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در محیط GIS، مطالعه موردی: شمال شهر تهران- حوضه کن
شناسه (COI) مقاله: IRANIANUTOPIA01_053
منتشر شده در نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

منیژه قهرودی تالی - عضو هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید به
محمدمهدی حسین زاده - عضو هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید به
محمدرضا ثروتی - عضو هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید به
Jan Blahut - Department of Engineering Geology, Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Republic

خلاصه مقاله:
زمین لغزش از جمله مخاطرات طبیعی است که موجب خسارت های مالی، جانی و تخریب منابع طبیعی می شود. ترکیب عامل های طبیعی و انسانی، شرایط رویداد این پدیده ناپایدار دامنه ای را در فرآیندهای انتقال ژئومورفیکی درپی دارد. در پژوهش حاضر، با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در محیط ArcGIS به شناسایی عوامل مؤثر در رویداد زمین لغزش و پهنه بندی میزان خطر این رویداد در حوضه کن پرداخته شد. لایه پهنه های زمین لغزش به عنوان متغییر وابسته و لایه های چینه شناسی، فاصله از گسل، فاصله از جاده، فاصله از خطواره، اختلاف دما، جهت دامنه و تراکم شبکه آبراهه، شکل دامنه و ضخامت خاک به عنوان متغییرهای مستقل در مدل وارد شدند. ضرایب بدست آمده از اجرای این مدل، متغییر شکل دامنه و اختلاف دما را مهمترین عامل مؤثر در رویداد زمین لغزش حوضه نشان می دهد. بر مبنای استاندارد سازی لایه ها و ضرایب بدست آمده، پهنه بندی خطر رویداد زمین لغزش درپنج رده بسیار بالا، بالا، متوسط، پایین و بسیار پایین انجام گرفت که درصد مساحت این پهنه ها بترتیب 74/20، 48/19، 69/19، 82/20 و 26/19 از مجموع مساحت حوضه است؛ بعبارتی 22/40 درصد از مساحت حوضه کن در رده های با خطر بالا و بسیار بالا قرار می گیرد.

کلمات کلیدی:
زمین لغزش، پهنه بندی، رگرسیون لجستیک، GIS، حوضه کن

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IRANIANUTOPIA01-IRANIANUTOPIA01_053.html