CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نقش مدیریت ساحلی در توسعه پایدار شهری با تأکید بر بعد زیست محیطی و کالبدی- فضایی(مطالعه موردی : نوار ساحلی نور و رویان)

عنوان مقاله: نقش مدیریت ساحلی در توسعه پایدار شهری با تأکید بر بعد زیست محیطی و کالبدی- فضایی(مطالعه موردی : نوار ساحلی نور و رویان)
شناسه (COI) مقاله: IRANIANUTOPIA01_098
منتشر شده در نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

صدرالدین متولی - استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
زینب گلشنی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

خلاصه مقاله:
مناطق ساحلی میراث طبیعی بی نظیر می باشند که مجموعه ای از عوامل طبیعی و انسانی مرتبط با آن کارکرد پیچیده ای را به وجود آورده اند، همچنین این مناطق از نظر فعالیتهای انسانی دارای سیستمی بسیار پیچیده هستند، که این پیچیدگی ها موجب عدم پایداری در توسعه این مناطق می شود به همین خاطر نیاز به مدیریت ساحلی می باشد و این مدیریت ساحلی فرایندی پویا، پیوسته به منظور ایجاد توسعه پایدار در نواحی ساحلی می باشد. هدف پژوهش حاضر، ایجاد یک مدیریت برتر ساحلی در راستای توسعه پایدار شهری است. روش تحقیق استفاده شده در مطالعه این مقاله ازنوع توصیفی- تحلیلی می باشد که داده های مورد نیاز، از طریق مطالعات و تکمیل پرسشنامه با حجم نمونه ای بالغ بر 320 نفر از جمعیت شهرهای نور و رویان و به شیوه ی تصادفی ساده جمع آوری گردید و با بهره گیری از آمارهای توصیفی و آزمون کای اسکوئر یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله، نشان می دهد که شهر مورد مطالعه به لحاظ مدیریت ساحلی در وضعیت متوسط قرار دارد.

کلمات کلیدی:
مدیریت ساحلی، توسعه پایدار شهری، شهرهای نور و رویان، بعدزیست محیطی، بعدکالبدی فضایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IRANIANUTOPIA01-IRANIANUTOPIA01_098.html