CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه بعد فرهنگ اخلاق سازمانی با بهره وری کارکنان حوزه سلامت

عنوان مقاله: رابطه بعد فرهنگ اخلاق سازمانی با بهره وری کارکنان حوزه سلامت
شناسه (COI) مقاله: IRIMC07_022
منتشر شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت در سال ۱۳۸۸
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیراشکان نصیری پور - استادیار دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده مدیریت واقتصاد
سیدپوریا هدایتی - مربی کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
فاطمه محبتی - مربی کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
علی ماهر - استادیار دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

خلاصه مقاله:
امروزه بعد فرهنگ اخلاق سازمانی به عنوان عاملی موثر بر عملکرد سازمان تلقی می گردد هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه فرهنگ اخلاق سازمانی با بهره وری کارکنان در بیمارستانهای عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. این مطالعه از نوع مطالعات همبستگی بود و جامعه آماری را کارکنان بیمارستانهای عمومی اموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران N=1244 تشکیل میداد از این تعداد 96 نفر انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود این پرسشنامه مشتمل بر سه بخش بود که با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت 1=بسیار کم و 5= خیلی زیاد نمره دهی شد داده ها به روش خود پاسخگویی از نمونه های پژوهش اخذ و با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و ازمون اماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرا رگرفتند.

کلمات کلیدی:
فرهنگ سازمانی، اخلاق سازمانی، بهره وری، کارکنان، بیمارستان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IRIMC07-IRIMC07_022.html