CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی مقایسه ای تاثیر آلودگی های محیطی خور موسی بر پارامترهای خونی ماهی شوریده (Otolithes ruber)

عنوان مقاله: بررسی مقایسه ای تاثیر آلودگی های محیطی خور موسی بر پارامترهای خونی ماهی شوریده (Otolithes ruber)
شناسه (COI) مقاله: IRZIST01_019
منتشر شده در کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا کیانی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
نگین سلامات - استادیار گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
عبدالعلی موحدی نیا - استادیار گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
پروین صادقی - گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی دانشگاه چابهار، دریانوردی و علوم دریایی چابهار

خلاصه مقاله:
خورموسی یکی از مهمترین اکوسیستم های دریایی و با ارزش در جنوب ایران است که به شدت تحت تأثیر آلودگی صنایع قرار دارد. به همین دلیل توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. هدف: این تحقیق بررسی مقایسه ای فاکتورهای خونی ماهی شوریده در خورموسی را مورد بررسی قرار داد. روش کار: 50 قطعه ماهی شوریده از پنج ایستگاه از این خور شامل: پتروشیمی، غنام، زنگی، دورق، پاتیل به طور تصادفی صید شد. خونگیری از ساقه دمی انجام گرفت و مقادیر هموگلوبین (HB) و هماتوکریت (HCT) با روش های مناسب مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج: با استفاده از آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) و آزمون جند دامنه ای دانکن مورد مقایسه قرار گرفت. هموگلوبین و هماتوکریت در ایستگاه پتروشیمی به طور معنی دار ازگروه شاهد و ایستگاه پاتیل کاهش داشت (P<0.05).الگوی کلی این تغییرات در هر دو گونه به شکل زیر بود: پتروشیمی<غنام< زنگی< دورق< پاتیل.

کلمات کلیدی:
خون شناسی، شوریده، خورموسی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IRZIST01-IRZIST01_019.html