CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله انتظارات باغداران استان کرمان از بخش دولتی در فرایند خصوصی سازی ترویج کشاورزی

عنوان مقاله: انتظارات باغداران استان کرمان از بخش دولتی در فرایند خصوصی سازی ترویج کشاورزی
شناسه (COI) مقاله: ISCONF02_073
منتشر شده در دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

آرمان بخشی جهزمی - عضو هیات علمی سازمان تحقیقات کشاورزی استان فارس
راضیه نامدار - استادیار دانشگاه شیراز
حسن علی پور - دانشیار سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

خلاصه مقاله:
توجه به بخش کشاورزی یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی کشور به شمار میرود. متناسب با برداشت افراد و متناسب با شرایط اقتصادی اجتماعی هر منطقه، نگاه ها و تعاریف واستراتژی های مختلفی برای خصوصی سازی بیان شده استت. در بخش کشاورزی، کشاورزان انتظار دارند که در صورت خصوصی سازی ترویج، دولت نیز نقش و جایگاهی در این امر داشته باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی انتظارات از دولت در خصوصی سازی ترویج در میان پسته کاران استان کرمان انجام شده، از نوع تحقیق پیمایشی بوده و ازپرسشنامه بعنوان ابزار تحقیق برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. روائی صوری آن به تائید صاحب نظران رسید و به روش کرونباخ آلفا، پایائی شاخص های آن بین 0/80تا0/89 محاسبه گردید. جمعیت مورد مطالعه شامل پسته کاران پنج شهرستان پسته خیز استان کرمان رفسنجان، سیرجان، زرند، کرمان و راور میباشد. روش نمونه گیری بصورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی می باشد و حجم نمونه 382 نفر تعیین شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد نود درصد از پاسخگویان نقش نظارتی را برای دولت انتظار داشته اند. همچنین نه دهم از پسته کاران مورد مطالعه انتظار داشته اند که دولت مقداری از دستمزد کارشناس/کارشناسان/شرکت های خصوصی و مشاورهای ترویجی را بعهده بگیرد. در مورد اینکه انتظار دارند که دولت چه سهمی از دستمزدها را پرداخت نمایند، بین پاسخگویان اختلاف نظر وجود دارد. درحالیکه بیش از یک سوم از پاسخگویان انتظار مشارکت 50 درصدی در پرداخت دستمزدها را برای دولت متصور هستند، کمتر از یک سوم نیز انتظار دارند که بیش ازسه چهارم دستمزدها را دولت پرداخت نماید. از دیگر انتظارات پسته کاران در این روند، که حدود نود درصد نیز با آن موافق هستند، پرداخت وام به باغداران به منظور پرداخت دستمزد کارشناس / کارشناسان/شرکت های خصوصی و مشاورهای ترویجی سهم باغداران می باشد تمرکز فعالیت کارشناسان بر آموزش و نظارت برتمامی فعالیتهای مرتبط با محصول پسته از کاشت تا فروش، توسط دو سوم از پاسخگویان استراتژی مناسبی برای فعالیت کارشناسان ترویج خصوصی برشمرده شده است

کلمات کلیدی:
ترویج کشاورزی،خصوصی سازی، باغداران،کرمان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ISCONF02-ISCONF02_073.html