CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اندازه گیری باقی مانده سم ارگانوفسفره دیازینون در ماهی سفید فراوری شده صید شده دریای خزر

عنوان مقاله: اندازه گیری باقی مانده سم ارگانوفسفره دیازینون در ماهی سفید فراوری شده صید شده دریای خزر
شناسه (COI) مقاله: ISCONF02_082
منتشر شده در دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

الهام ذبیحی - گروه علوم صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی مازندران ایران
محمد شکرزاده لموکی - گروه سم شناسی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری ایران
سید احمد شهیدی - گروه علوم صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی مازندران ایران

خلاصه مقاله:
مصرف آفت کش های شیمیایی از جمله مهم ترین مشکلات زیست محیطی ناشی از وابستگی نظام های کشاورزی رایج به آفت کش های شیمیایی می باشند سموم آفت کش با غلظت قابل توجهی از طریق پساب های صنعتی و زهکش های کشاورزی وارد محیط زیست و نیز آب دریا می گیرند و آبزیان در معرض سموم آفت کش قرار می گردند آفت کش ها عوارض بسیار خطرناکی در بدن دارند هدف از این پژوهش اندازه گیری میزان باقیمانده سم ارگانو فسفره دیازینون در ماهی سفیذ فراوری شده صید شده از دریای خزر از دو ایستگاه صیادی میانکاله و فرح آباد بوده است 5 عدد ماهی سفید صید شده از هر پره صیادی فرح آباد و میانکاله خریداری شد هر ماهی به 3 قسمت تقسیم شد یک قسمت برای نمونه خام و 2 تکه دیگر هر کدام برای 2 فراوری آب پز و پخت در آون انجام شد سپس به روش هضم یا استخراج نمونه آماده سازی شدند و به وسیله دستگاه GC/MS مورد آنالیز قرار گرفتند در همه نمونه ها باقی مانده سم فسفره دیازینون یافت شد در نمونه های صید شده از ایستگاه صیادی فرح آباد میزان سم ارگانو فسفره دیازینون در نمونه های خام 17/41±4/15 ppbآب پز شده 10/17±1/07 ppb پخته شده در آون 4/98±1/87 ppb می باشد در نمونه های صید شده از ایستگاه صیادی میانکاله میزان سم ارگانو فسفره دیازینون در نمونه های خام 14/12±0/95 ppb آب پز شده 10/16±0/97 ppb پخته شده در آون، 4/46±0/94 ppb می باشد در نمونه های فراوری های آب پز و پخت در آون باقی مانده سم فسفره دیازینون به طور معنی داری نسبت به نمونه خام شاهد کاهش یافت باقی مانده سم فسفره دیازینون در همه نمونه ها کمتر از حد مجاز بوده است اما در مناطقی که ماهی زیاد مصرف می شود به دلیل خاصیت تجمع پذیری باقی مانده سم فسفره احتمال ایجاد عوارض وجود دارد 2 روش پخت انجام شده است در این پژوهش روش های موثری برای کاهش باقی مانده سم فسفره دیازینون می باشند اما موثر ترین روش روش پخت در آون است

کلمات کلیدی:
دیازینون،دریای خزر،ماهی سفید،روش های فراوری آب پز و پخت در آون

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ISCONF02-ISCONF02_082.html