CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر میزان سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی مطالعه موردی کارکنان بانک کشاورزی شهرستان زاهدان

عنوان مقاله: بررسی تاثیر میزان سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی مطالعه موردی کارکنان بانک کشاورزی شهرستان زاهدان
شناسه (COI) مقاله: ISCONF02_091
منتشر شده در دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مبارکه لالی - کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

خلاصه مقاله:
این تحقیق با هدف شناخت میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان بانک کشاورزی شهرستان زاهدان انجام گرفت روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است جامعه آماری کارکنان بانک کشاورزی شهرستان زاهدان N=140 بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان n=100 نفر تعیین شده است روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده است تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار spss16 صورت گرفت که در سطح آمار استنباطی از آزمون های پارامتری و ناپارامتری تی استیودنت من وایت نی کروسکال والیس ضریب همسبتگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است بر اساس نتایج آزمون های تی استیودنت و من ویتنی بین جنسیت و بعدهای اعتماد و انسجام اجتماعی رابطه معنی داری وجود داشته است نتایج آزمون کروسکال والیس نیز نشان دهنده این است که بین سطح تحصیلات و بعد رضایت از ارتقاء در سطح یک درصد تفاوت معنی داری وجود داشته است نتایج رگرسیون نیز حاکی از این است که متغیرهای اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی تاثیر معن اداری بر رضایت شغلی داشته بنابراین وضعیت میزان انسجام اجتماعی پاسخگویان در حد پائین و میزان اعتماد اجتماعی و میزان مشارکت اجتماعی در حد متوسط و متوسط به بالا بوده است

کلمات کلیدی:
اعتماد اجتماعی،انسجام اجتماعی،سرمایه اجتماعی،رضایت شغلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ISCONF02-ISCONF02_091.html