CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی میزان همبستگی تغییرات خصوصیات مورفولوژیکی گیاه باقلا با عملکرد تحت تاثیر شرایط اقلیمی و ادافیکی

عنوان مقاله: بررسی میزان همبستگی تغییرات خصوصیات مورفولوژیکی گیاه باقلا با عملکرد تحت تاثیر شرایط اقلیمی و ادافیکی
شناسه (COI) مقاله: ISCONF02_093
منتشر شده در دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

داود براری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی گروه زراعت آمل ایران
عسکری کریم نژاد - دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد زراعت واحد آیت ا... آملی ایران

خلاصه مقاله:
این طرح به منظور بررسی همبستگی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه باقلا تحت تاثیر خصوصیات ادافیکی و اقلیمی با استفاده از مدل ریاضی آزمایشی در سالهای زراعی 1393-1394 در مزرعه منتخب شهرستان بابل اجرا گردید خصوصیات خاک اندازه گیری گردید آب و هوای منطقه بر اساس تقسیم بندی اقلیمی اقلیم حرارتی نیمه مدیترانه ای گزارش شده است بر اساس تجزیه و تحلیل آمار آب و هوایی منطقه میزان نزولات سالانه حدود 800 میلی متر منوسط درجه حرارت سالانه حدود 17/5 درجه سانتی گراد است این آزمایش به صورت قالب داده گیری در محیط فرترن و FSE RUN ONLY مورد مطالعه قرار گرفت در هر منطقه دو مزرعه بطور تصادفی انتخاب گردیده و شاخصهای مورفولوژیکی CROP STA،TRC،TRW،WAGT،,RDD،PCW،DVS، مورد ارزیابی قرار گرفت برای تعیین شاخص های مورفولوژیکی به فاصله هر 15 روز یکبار تعداد 4 کپه رقابت کننده با انتخاب تصادفی و با در نظر گرفتن اثر حاشیه ای از هر کرت نشاندار و صفات ارتفاع و سطح برگ مورد ارزیابی قرار گرفت که شبیه سازی همبستگی WAGT،RDD،PCW،DVS،CROP STA،TRC،TRW با فاکتورهای اقلیمی و ادافیکی در آزمون t نشان داده است که مقادیر شبیه سازی شده مدل در مدیریت های مختلف با مقدار بیش از 0/05 نشان دهنده این است که مقادیر شبیه سازی پارامترها در سطح اطمینان 95 درصد اختلاف معنی داری با تعداد اندازه گیری شده ندارند

کلمات کلیدی:
همبستگی،مورفولوژیکی،ادافیکی،اقلیمی،باقلا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ISCONF02-ISCONF02_093.html