CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر تفرج بر ویژگی های کمی و کیفی جنگلهای زاگرس مطالعه موردی: پارک جنگلی شهید کونانی بلوران

عنوان مقاله: بررسی تاثیر تفرج بر ویژگی های کمی و کیفی جنگلهای زاگرس مطالعه موردی: پارک جنگلی شهید کونانی بلوران
شناسه (COI) مقاله: ISCONF02_136
منتشر شده در دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

الهام هادی نژاد - دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدرضا پور مجیدیان - دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سید محمد حجتی - دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سمیه قربانی - معاون فناوری مرکز رشد جهاددانشگاهی استان لرستان

خلاصه مقاله:
هدف از اجرای این تحقیق بررسی تاثیر تفرج بر برخی ویژگیهای کمی و کیفی پارک جنگلی شهید کونانی شهرستان کوهدشت بودحقیق. به منظور انجام این تحقیق از روش آماربرداری سیستماتیک منظم با ابعاد 150*100 استفاده شد و پلات های مربعی به ابعاد 50*50 پیاده شد در هر یک از قطعات نمونه مشخصه های کمی مانند قطر برابر سینه، ارتفاع درختان، قطر کوچک و بزرگ تاج اندازه گیری و همچنین مشخصه های کیفی مانند خشکیدگی، سلامت تاج، ، پوسیدگی تنه و حضور چوب خوار مورد بررسی قرار گرفت به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spssو Excel استفاده شد و برای مقایسه میانگین ها از آزمون آماری T-Test برای اطمینان از نرمال بودن داده ها از آزمون Kolmogorov-Semirnov و برای تعین درجه اختلاف معنیداری از آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شده و تمامی آزمون ها در سطح 95% انجام شد در این تحقیق مشخص شد که میزان سطح تاجپوشش و تعداد جست دهی در منطقه تفرجی نسبت به منطقه شاهد کمتر بود و در سایر مشخصه ها تفاوت معنیداری را نشان نداد که از دلایل عمده این کاهش سطح تاج- پوشش میتوان به اثرات تخریبی انسان که موجب تضعیف اکوسیستم در منطقه شده است، اشاره کرد. از نظر ویژگی های کیفی نیز در همه خصوصیات توده شاهد وضعیت بهتری را از خود نشان داد

کلمات کلیدی:
تفرج، پارک جنگلی شهیدکونانی بلوران، ویژگیهای کمی و کیفی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ISCONF02-ISCONF02_136.html