CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی روابط بین صفات عملکردی 115 ژنوتیپ مختلف گندم با استفاده از روشهای آماری چند متغیره

عنوان مقاله: بررسی روابط بین صفات عملکردی 115 ژنوتیپ مختلف گندم با استفاده از روشهای آماری چند متغیره
شناسه (COI) مقاله: ISCONF02_140
منتشر شده در دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

حوریه مسعودی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه گنبدکاووس
حسین صبوری - دانشیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبدکاووس
فاختک طلیعی - استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبدکاووس
جبار جعفربای - مربی پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس

خلاصه مقاله:
در این پژوهش در سال زراعی 1393-94 به منظور بررسی روابط بین صفات تشکیل دهنده عملکرد، آزمایشی با 115 ژنوتیپ گندم با سه تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبد کاووس کشت گردید و عملکرد و اجزای عملکرد مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی صفات و روابط بین آنها از تجزیه واریانس، رگرسیون، تجزیه به عاملها و تجزیه کلاستر استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی دار بین صفات فنوتیپی وجود دارد. با استفاده از تجزیه خوشه ای سه گروه براساس دندروگرام حاصل شد. گروه یک بزرگترین و گروه دو کوچکترین گروه بودند. گروه سوم از نظر میانگین عملکرد دانه بیشترین مقدار و گروه دوم کمترین مقدار را به دست آوردند. نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون نشان داد که صفت تعداد پنجه در مترمربع اولین صفتی بود که وارد مدل شد و سپس دیگر صفات به ترتیب وارد مدل شدند. بنابر نتایج این تحقیق می توان احتمال داد که برای رسیدن به عملکرد مطلوب تر در درجه اول باید تعداد پنجه و سپس شاخص برداشت، عملکرد کاه، وزن دانه های هرسنبله و تعداد سنبلچه را افزایش داد.

کلمات کلیدی:
عملکرد دانه، تجزیه کلاستر، رگرسیون، شاخص برداشت، صفات فنوتیپی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ISCONF02-ISCONF02_140.html