CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های تریتیکاله در شرایط دیم استان خراسان شمالی

عنوان مقاله: بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های تریتیکاله در شرایط دیم استان خراسان شمالی
شناسه (COI) مقاله: ISCONF02_169
منتشر شده در دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین نیستانی - کارشناس سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد

خلاصه مقاله:
آزمایشی به منظور بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های تر یتیکاله ، در سال زراعی 1392-93 در ایستگاه تحقیقات دیم شمال خراسان شیروان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و بر روی ژنوتیپ تریتیکاله اجرا شد ، که در این آزمایش هرکرت شامل 6 ردیف که فاصله ردیف ها از هم 25 سانتیمتر و طول هر ردیف 5 متر همچنین تراکم بوته آن 300تا400 بوته در متر مربع بود هدف از اجرای این پژوهش برآورد رابطه عملکرد دانه با اجزای عملکرد در تریتیکاله دیم بود صفات مورد بررسی عبارت بودند ارتفاع بوته تعداد روزتا خوشه دهی تعداد روز تا رسیدگی طول خوشه تعداد خوشه در متر مربع تعداد دانه در خوشه وزن هزاردانه عملکرد بیولوژیک شاخص برداشت و عملکرد دانه تجزیه داده ها نشان داد که تفاوت بین ژنوتیپ ها از نظر تعداد روز تا خوشه دهی تعداد روز تا رسیدن تعداد خوشه در متر مربع تعداد دانه در خوشه عملکرد بیولوژیک شاخص برداشت و عملکرد دانه در سطح احتمال 1% معنی دار بود همچنین ضرایب همبستگی صفات نشان داد که صفت وزن هزار دانه با تعداد دانه در خوشه و تعداد خوشه در متر مربع همبستگی منفی و معنی داری در سطح احتمال 5% داشت و صفت تعداد خوشه در متر مربع با تعداد دانه در خوشه همبستگی منفی و معنی داری در سطح احتمال 5% داشت در ضمن صفت وزن هزاردانه با عملکرد دانه همبستگی منفی در سطح احتمال 5% معنی دار و صفات تعداد دانه در خوشه تعداد خوشه در متر مربع طول خوشه عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت باعملکرد رابطه مثبت و معنی داری داشتند صفات طول خوشه تعداد روز تا خوشه دهی و تعداد روز تا رسیدگی و وزن هزار دانه با عملکرد همسبتگی منفی و معنی داری با عملکرد در سطح احتمال 5%داشتند

کلمات کلیدی:
تریتیکاله،عملکرد دانه،همبستگی صفات

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ISCONF02-ISCONF02_169.html