CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مطالعه ی تغییرات در خصوصیات مورفولوژیکی لوبیا قرمز تحت اثر کاربرد کودهای نیتروکسین و بیوزر

عنوان مقاله: مطالعه ی تغییرات در خصوصیات مورفولوژیکی لوبیا قرمز تحت اثر کاربرد کودهای نیتروکسین و بیوزر
شناسه (COI) مقاله: ISCONF02_174
منتشر شده در دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

امین فرنیا - استادیار گروه کشاورزی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
مامک خرم آبادی - دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه کشاورزی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کودهای بیولوژیک نیتروکین و بیوزر بر خصوصیات مورفولوژیکی لوبیا قرمز آزمایشی در شهرستان دورود به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی با 3 تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل چهار سطح کود زیستی نیتروژنه نیتروکسین شامل 100 درصد مقدار توصیه شده 120 درصد مقدار توصیه شده 80 درصد مقدار توصیه شده و شاهد و کود فسفاته زیستی بیوزر شامل 100 درصد مقدار توصیه شده 120 درصد مقدار توصیه شده 80 درصد مقدار توصیه شده و شاهد بود. نتایج نشان داد اثر کود زیستی ازته بر خصوصیات موفولوژیکی از قبیل ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد و طول میانگره و طول غلاف معنیدار شد. همچنین اثر کود زیستی فسفاته بر خصوصیات موفولوژیکی از قبیل ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد و طول میانگره معنیدار شد. اثر متقابل کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره فقط بر تعداد و طول میانگره معنیدار بود. بیشترین میزان صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد و طول میانگره و طول غلاف در مقادیر 100 و 120 درصد از کودهای نیتروکسین و بیوزر حاصل شد هر چند که در بیشتر این صفات بین این دو مقدار اختلاف منیداری مشاهده نشد و عدم استفاده از این کودها سبب کاهش این خصوصیات به کمترین میزان شد. این نتایج نشان داد که با کاربرد این کودها و بهبود خصوصیات شدی و مورفولوژیکی در گیاه لوبیا قرمز میتوان به عملکرد بالاتری دست یافت.

کلمات کلیدی:
ارتفاع، کود بیولوژیک و مورفولوژی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ISCONF02-ISCONF02_174.html