CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثر جهت و ارتفاع شیب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های دامنه شمالی رشته کوه البرز مطالعه موردی مرزن آباد استان مازندران

عنوان مقاله: بررسی اثر جهت و ارتفاع شیب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های دامنه شمالی رشته کوه البرز مطالعه موردی مرزن آباد استان مازندران
شناسه (COI) مقاله: ISCONF02_194
منتشر شده در دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

گردآفرین رضایی - دانش آموخته کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
منوچهر زرین کفش - استاد گروه خاکشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
کامران افتخاری - استاد یار،عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

خلاصه مقاله:
مطالعه تکوین و تکامل خاک برای برنامه ریزی های زیست محیطی و استفاده از منابع آب و خاک امری ضروری می باشد.خاک، یک سیستم پویا و بسیار پیچیده بوده که دائماٌ در حال دگرگونی است و خصوصیات آن از نقطه ای به نقطه دیگر تغییر میکند.یکی از فاکتور هایی که در تشکیل و تکامل خاک مؤثر می باشد توپوگرافی است که درغالب شیب،جهت و ارتفاع تأثیر خود را نشان می دهد.در تحقیق حاضر اثر جهت و ارتفاع شیب بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و رده بندی خاک های دامنه شمالی رشته کوه البرز در منطقه باندر واقع در 7 کیلومتری مرزن آباد مورد بررسی قرار گرفت.بر همین اساس دوجهت شیب شمالی و جنوبی با ماده مادری یکسان انتخاب شد و حفر 9 پروفیل در هر جهت شیب تا سنگ بستر یا تا عمق 1/5 متر در 3 موقعیت شیب پایین، وسط،بالا انجام پذیرفت و تعداد 18 نمونه از افق A هر پروفیل به آزمایشگاه منتقل شد. در آزمایشگاه خصوصیاتی از قبیل درصد آهک، نیتروژن کل، بافت خاک، ظرفیت تبادل کاتیونی، وزن مخصوص ظاهری، مواد آلی و... مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل از مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی عمق پروفیل، درصد رس، درصد شن، ظرفیت تبادل کاتیونی، وزن مخصوص ظاهری به طور معنی داری در شیب شمالی بیشتر از شیب جنوبی بود، همچنیین رابطه معنی داری بین درصد آهک، سیلت و عمق پروفیل و ارتفاع به دست آمد. در منطقه مورد مطالعه 2 رده خاک اینسپتی سول و انتی سول نیز شناسایی شد. به طور کلی نتایج حاصل حاکی از تأثیر جهت شیب و ارتفاع بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و همچنین پوشش گیاهی منطقه است، بنابراین تشکیل و تکامل خاک، متأثر از توپوگرافی است و این عامل چگونگی تکامل و تکوین خاک را تحت تأثیرقرار می دهد

کلمات کلیدی:
مرزن آباد، جهت شیب، تشکیل، تکامل، اینسپتی سول

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ISCONF02-ISCONF02_194.html