CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نوع بستر کشت بر رویش بذر و سرعت رشد دانهال های لیموترش

عنوان مقاله: نوع بستر کشت بر رویش بذر و سرعت رشد دانهال های لیموترش
شناسه (COI) مقاله: ISCONF02_199
منتشر شده در دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمیه بشارتی - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران
عبدالحسین ابوطالبی - دانشیار، گروه باغبانی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

خلاصه مقاله:
برای بهبود باروری خاک ها افزوردن مواد آلی به آن ها ضروریاست ورود مواد آلی به خاک با افزایش مقدار و قابلیت جذب عناصر غذایی توسط گیاه سبب افزایش سطح حاصل خیزی خاک و هم چنین بهبود شرایط فیزیکی آن می شود از این رو استفاده از موادی نظیر کمپووست و ورمی کمپوست به عنوان منابع تامین کننده مواد آلی خاک رو به گسترش است تحقیق حاصر به منظور بررسی چند بستر کشت آلی و معدنی که از میان پرکاربردترین بسترهای کشت در گلخانه هستند با هدف تعیین تاثیر نوع بستر کشت بر رویش بذر و سرعت رشد دانهال های لیوترش انجام گرفت آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و در چهار تکرار در شرایط گلخانه ای در داراب اجرا شد تیمارها شامل چهار نوع بستر کشت بودند خاک مزرعه مخلوط شن+خاک مزرعه مخلوط شن+کمپوست+ورمی کمپوست و مخلوط خاک مزرعه+کمپوست+ورمی کمپوست نتایج نشان داد که تیمار مخلوط شن+کمپوست+ورمی کمپوست و تیمار مخلوط خاک مزرعه+ کمپوست+ورمی کمپوست در بیش تر صفات دارای بالاترین میزان بودند بر این اساس تیمار مخلوط شن +کمپوست+ورمی کمپوست بر روی صفات درصد جوانه زنی تعداد روزهای لازم جهت جوانه زدن اولین بذر ارزش حداکثر ارزش جوانه زنی میانگین جوانه زنی طول کل دانهال وزن تر دانهال وزن قسمت هوایی و وزن تر ریشه و تیمار مخلوط خاک مزرعه+کمپوست+ورمی کمپووست بر روی صفات وزن تر و خشک ریشه دارای بیش ترین و بهترین تاثیر در بین سایر تیمارها بودند نتایج این تحقیق به درستی نشان داد که استفاده از بستر کشت مناسب بسترهای حاوی مواد آلی می تواند در بهبود عملکرد گیاه نقش تاثیر گذاری را داشته باشد

کلمات کلیدی:
بسترکشت،کمپوست،ورمی کمپوست،خاک مزرعه،لیموترش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ISCONF02-ISCONF02_199.html