CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی شدت بارندگی به عنوان یکی از خصوصیت های زیست محیطی بر فرسایش خاک در شهر رشت

عنوان مقاله: بررسی شدت بارندگی به عنوان یکی از خصوصیت های زیست محیطی بر فرسایش خاک در شهر رشت
شناسه (COI) مقاله: ISCONF02_208
منتشر شده در دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرزاد ستوهیان - استاد راهنما
محمدرضا امیری شیراز - دانشجویان رشته عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان
دانیال عیدپور - دانشجویان رشته عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان
مهدی رنجبر - دانشجویان رشته عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان

خلاصه مقاله:
توزیع اندازه قطرات و انرژی جنبشی باران، پارامترهای اساسی برای اندازه گیری فرسایش پاشمانی هستند که به شدت بارندگی بستگی دارند.جهت بررسی برخی خصوصیات باران از جمله توزیع قطر قطرات، انرژی جنبشی و پاشمان در استان گیلان و مقایسه آنها با روابط قبلی با استفاده از دو روش اندازه گیری لکه های حاصل از برخورد قطرات باران بر روی کاغذ مخصوص و توزین گلوله های آردی حاصل از برخورد قطرات با سینی آرد در هفت ایستگاه هواشناسی سینوپتیک استان، قطر قطرات بارانهای طبیعی اندازه گیری شدند. در ابتدا با استفاده از ابزار و وسایل آزمایشگاهی قطرات برای رسیدن به سرعت حد از ارتفاع لازم رها شدند و روابط همبستگی بین قطر لکه ها- قطر قطرات و وزن گلوله های آردی- قطر قطرات در روش های مذکور تعیین و با استفاده از این روابط قطر قطرات برای باران های طبیعی محاسبه گردید. سپس همبستگی بین قطر قطرات و شدت بارندگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد قطر میانگین و میانه حجمی قطرات D50 در ایستگاه رشت بیشتر و در ایستگاه منجیل کمتر از سایر ایستگاه ها می باشد. نتیجه آنالیز آماری داده ها با توزیع GLM نشان می دهد که تفاوت دو روش معنی دار است. همچنین با استفاده از آزمون دانکن مقایسه میانگین ها انجام گرفت، نتایج بیانگر اینست که روش لکه های کاغذ از روش گلوله آرد یکنواخت تراست. جهت محاسبه فرسایش پاشمانی کاسه های پاشمان درمحل ایستگاه های هوا شناسی نصب شدند و روابطی بین میزان جابجایی ماسه شدت بارندگی یا انرژی جنبشی برای شهر رشت بدست آمد. در ادامه به بررسی چند روش کاربردی به منظور کنترل فرسایش خاک میپردازد. باران به عنوان یکی از عوامل اصلی ناپایدارکننده خاک عمل میکند.آمار گزارش شده از این گونه خرابیها نشان میدهد که در سالهای گذشته این معضل یکی از مشکلات رایج در ایران بوده است. بنابراین،شناسایی و استفاده از روشهای کنترل فرسایش خاک میتواند به عنوان راه حلی اساسی در برخورد با این معضل عمل کند.این مقاله به بررسی روشهای جدید کنترل فرسایش خاک میپردازد که از نظر کشاورزی و اقتصادی به عنوان راه حل بهینه در نظر گرفته شده است. اگر چه استفاده از پوششهای گیاهی مصنوعی سالها همچون راه حلی قدیمی به کار رفته است ولی در سالهای گذشته،به کارگیری روشهای جدید،دربرگیرنده استفاده از پوششهای مصنوعی،روش بسیار مؤثر و بصرفهای از نظر اقتصادی شناخته شده و در بسیاری از کشورهای جهان کاربرد پیدا کرده است.این مقاله به بررسی چند روش کاربردی به منظور کنترل فرسایش خاک میپردازد

کلمات کلیدی:
توزیع قطرات باران، فرسایندگی باران، انرژی جنبشی، فرسایش پاشمانی، فرسایش خاک، قطر قطره

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ISCONF02-ISCONF02_208.html