CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رفتار لرزهای دیوارهای برشی فولادی پرشده از بتن و ستون های کامپوزیت

عنوان مقاله: بررسی رفتار لرزهای دیوارهای برشی فولادی پرشده از بتن و ستون های کامپوزیت
شناسه (COI) مقاله: ISSEE01_022
منتشر شده در اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمود یحیایی - عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
فواد مبارکی مقدم - دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
حسین ابول نژادیان - دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

خلاصه مقاله:
یکی از سیستم های نوین مقاوم در برابر بارهای جانبی سیستم دیوار برشی کامپوزیت است که کاربرد آن بهدلیل سختی و مقاومت بالا و نیز شکلپذیری مناسب، رو به افزایش است. استفاده از دیوارهای کامپوزیت در مقایسه با دیوارهای بتن مسلح، ضخامت کمتری را نیاز دارد که علاوه براشغال فضای کمتر از لحاظ معماری، وزن کمتر و به طبع آن کاهش نیروهای لرزه ای وارد بر سازه های بلند مرتبه را به دنبال خواهد داشت. همچنین استفاده از این دیوارها به دلیل عدم نیاز به آرماتورگذاری و قالب بندی سبب تسریع در فرآیند ساخت و ساز می شود.در این پژوهش نمونهای از دیوارهای کامپوزیت تحت عنوان دیوارهای برشی فولادی پرشده از بتن بهوسیله نرمافزار اجزا محدود ABAQUSمدلسازی و نتایج با مدل آزمایشگاهی صحت سنجی شد که حاکی از برازش خوب مدل اجزا محدود با نتایج تجربی است. سپس با استفاده ازفرضیات تایید شده در مدل اجزامحدود، یک قاب فولادی دارای ستونهای مرکب پرشده با بتن که در آن دیوار بتنی توسط دو ورق فولادی احاطهو هرسه توسط بولتهای پرمقاومت به هم متصل می شوند طراحی شد. مقایسه ای بین رفتار لرزه ای این سیستم با دو سیستم دیوارهای برشیفولادی و قاب خمشی فولادی انجام شد. سختی و حداکثر مقاومت دیوار فولادی پرشده از بتن نسبت به دو سیستم مذکور بیشتر بود. به علاوهدرصد افزایش پارامترهای شکل پذیری، ماکزیمم جابجایی و مقاومت دیوارهای برشی فولادی پرشده از بتن نسبت به دو سیستم دیگر تعیینگردید. سپس رفتار هیسترزیس سیستم تحت بارهای رفت و برگشتی مورد مطالعه قرار گرفت. منحنی های دوکی شکل حاکی از توانایی خوبسیستم در جذب انرژی در برابر بارهای رفت و برگشتی است.

کلمات کلیدی:
دیوار کامپوزیت، رفتار هیسترزیس، شکل پذیری، اجزا محدود

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ISSEE01-ISSEE01_022.html