CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی کمانش برشی دیوار های برشی فولادی جدار نازک با ورق های صاف و موجدار

عنوان مقاله: بررسی کمانش برشی دیوار های برشی فولادی جدار نازک با ورق های صاف و موجدار
شناسه (COI) مقاله: ISSEE01_100
منتشر شده در اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد زمان کبیر - عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی کرباسی - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خلاصه مقاله:
برای مقاومت در برابر بارهای جانبی ناشی از باد و زلزله، تا کنون سیستمهای سازه ای مختلفی به کار رفته است که از آن جمله می توان بهسیستم قاب خمشی، انواع سیستمهای مهاربندی و دیوار برشی بتنی اشاره نمود. دیوار های برشی فولادی که به دو صورت نازک و تقویتشده کاربرد دارند یک سیستم نسبتاً جدید برای مقاومت در برابر بارهای جانبی باد و زلزله می باشد و مطالعات آزمایشگاهی و عددی که در سهدهه اخیر انجام شده است نشان میدهد که دیوارهای برشی فولادی جدار نازک یک سامانه مهاربندی جانبی اقتصادی و موثر در مقابلنیروهای جانبی باد و زلزله می باشد. استفاده از مقاطع و ورق های موجدار سرد نورد شده نیز اخیراً به عنوان ابزار مناسبی برای مقابله بانیروهای جانبی در حال تحقیق و بررسی میباشد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS مدل های مختلف دیوار برشیفولادی جدار نازک سرد نورد شده با استفاده از ورق های صاف (تخت) و ورق های موجدار در برابر نیروهای برشی و فشاری تحت شرایطمرزی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین بار بحرانی ورق ها در مدهای مختلف کمانش از نتایج تحلیل حاصل از نرم افزاراستخراج و با نتایج حاصل از فرمول های کمانش ورق ها صحت سنجی و مقایسه گردیده است که بدین ترتیب و در نهایت عملکرد ورقهای موجدار با راستای موج افقی و شیبدار با در نظر گرفتن اتصال به المان های مرزی (تیرها و ستونهای پیرامونی) مورد مطالعه قرار گرفتهاست و بهترین راستای بهینه موج ارائه می گردد.

کلمات کلیدی:
دیوار برشی فولادی جدار نازک، ورق های صاف و موجدار سرد نورد شده، کمانش برشی، بار بحرانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ISSEE01-ISSEE01_100.html