CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تأثیر اندرکنش خاک و سازه در مقاوم سازی لرزهای سازه های فولادی

عنوان مقاله: تأثیر اندرکنش خاک و سازه در مقاوم سازی لرزهای سازه های فولادی
شناسه (COI) مقاله: ISSS05_086
منتشر شده در پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

آزاده امیری - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش خاک و پی دانشگاه رازی کرمانشاه- نویسنده مسئول
سامان محاسب - دکتری مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه صنعتی زوریخ و استاد دانشگاه تهران
جهانگیر خزائی - دکتری مهندسی عمران گرایش خاک و پی و استادیار و عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه رازی کرمانشاه

خلاصه مقاله:
کشور ایران روی کمربند زلزله و گسل های لرزه زا قرار دارد. در اثر وقوع زلزله ساختمان های زیادی دچارتخریب یا آسیب دیدگی های شدید شده و حتی در برخی موارد خسارات جانی و مالی فراوانی بر کشورتحمیل گردیده است؛ بنابراین ضرورت ساخت سازههای مقاوم در برابر زلزله و نیز مقاوم سازیساختمانهای موجود اجتناب ناپذیر است. در تحلیل های دینامیکی معمول اتصال سازه به زمین صلب فرضمی شود اما این فرض در حالت کلی اشتباه است مگر آنکه سازه روی مصالح بسیار صلبی مثل سنگقرارگرفته باشد. درحالیکه در شرایط واقعی یعنی زمانی که سازه روی خاک نرم قرار گیرد، در نظر گرفتناندرکنش خاک و سازه حائز اهمیت خواهد بود. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از روش تقریبیمخروط در مدلسازی خاک زیر سازه به شکل کاربردی اثرات اندرکنش خاک و سازه در مقاوم سازی سازهلحاظ گردد. برای مدلسازی از نرم افزار SAP2000 استفاده شده است. نتایج بهدست آمده نشان می دهند که در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه منجر به افزایش پریود و کاهش برش پایه سازه خواهد شد. لذااین روش میتواند روشی مناسب برای مدلسازی خاک زیر سازه و لحاظ کردن اثرات اندرکنش خاک وسازه باشد. همچنین در بحث مقاوم سازی سازه نیز می توان از نتایج این روش به خوبی بهره مند شد.

کلمات کلیدی:
مقاومسازی لرزهای، اندرکنش خاک و سازه، روش مخروط

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ISSS05-ISSS05_086.html