CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی کارایی انرژی محصول گندم به روش تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی دشت مهیار شهرستان شهرضا

عنوان مقاله: بررسی کارایی انرژی محصول گندم به روش تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی دشت مهیار شهرستان شهرضا
شناسه (COI) مقاله: JR_AGEC-7-4_004
منتشر شده در فصلنامه اقتصاد کشاورزی در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

عباس عبدشاهی - استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مرتضی تاکی - پژوهشگران جوان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
محمدرضا گلابی - دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
میثم حداد - دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

خلاصه مقاله:
در این تحقیق کارایی انرژی محصول گندم در دشت مهیار شهرستان شهرضا، با کمک رویکرد تحلیل پوششی داده (DEA) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، نهاده آب مصرفی با %79/5 بیشترین و نیروی انسانی با %0/24 کمترین سهم مصرف انرژی را به خود اختصاص داده اند. بهرهوری انرژی، خالص افزوده انرژی و نسبت انرژی ستانده به نهاده در این کشت بهترتیب 0/048، 79/34 و 1/63 برآورد شد. نتایج بدست آمده از تحلیل پوششی داده های انرژی گویای این بود، در مدل بازگشت به مقیاس ثابت، %23 و در مدل بازگشت به مقیاس متغیر، %36 از کل واحدها، کارایی 100 درصد داشته و دیگر واحدها با درجه ها مختلفی از ناکارایی روبرو بوده اند. میانگین کارایی فنی، کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس به ترتیب 90/26، 95/14 و 94/43 برآورد شد. همچنین میانگین کارایی فنی واحدهای ناکارا بر پایه مدل بازگشت به مقیاس ثابت %87 محاسبه شد، به این معنا که %13 از منابع میتواند با بالا بردن کارایی این واحدها ذخیره شود.

کلمات کلیدی:
تحلیل پوششی داده (DEA)، کارایی انرژی، واحدهای کارا، کارایی فنی، دشت مهیار شهرضا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_AGEC-JR_AGEC-7-4_004.html