CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تدثیر لاکتوباسیلوس کازئی (TD(2، پروبیوتیک بومی ایران بر میزان ترشح هورمون های تیروئیدی ((T(3 و (T(4) در رت نر نژاد ویستار تحت شرایط استرس بی حرکتی مزمن

عنوان مقاله: بررسی تدثیر لاکتوباسیلوس کازئی (TD(2، پروبیوتیک بومی ایران بر میزان ترشح هورمون های تیروئیدی ((T(3 و (T(4) در رت نر نژاد ویستار تحت شرایط استرس بی حرکتی مزمن
شناسه (COI) مقاله: JR_AMFI-2-1_005
منتشر شده در فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهناز فرجی - گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اراک، اراک، ایران
حمیدرضا مهاجرانی - گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اراک، اراک، ایران
پروانه جعفری - گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اراک، اراک، ایران- نویسنده مسئول

خلاصه مقاله:
غده تیروئید که بلافاصله در زیرحنجره در دو طرف و جلوی نای واقع شده، یکی از بزرگترین غدد درون ریز بوده و به طور طبیعی 15 تا 20gr در افراد بالغ وزن دارد. تیروئید دو هورمون قابل ملاحظه یعنی تیروکسین و تری یدوتیرونین که معمولاً به ترتیب (T(3 و (T(4 نامیده می شوند را ترشح می کند. تمامی شرایط استرس زا از جمله استرس های فیزیکی و شیمیایی سبب افزایش در (T(3 و (T(4 و کاهش در TSH می شوند. استرس غلظت کوتیزول را افزایش داده و باعث کاهش غلظت (T(3 و (T(4 می شود. پروبیوتیک ها دسته ای از میکروارگانیسم های زنده ای هستند که در صورت مصرف به میزان مشخص اثرات مفیدی بر روی سلامت میزبان می گذارند. تغذیه با پروبیوتیک ها می تواند غلظت کورتیزول را کاهش داده بنابراین باعث افزایش غلظت (T(4 و (T(3 می گردد زیرا غلظت های بالای هورمون های آدرنال کورتیکال مسئول کم کاری تیروئید می باشد. برای انجام این تحقیق 40 رت نر نژاد ویستار با سن و وزن تقریبی یکسان 130gr110 انتخاب شد. پس از 2 هفته دوره سازگاری، رت ها به طور تصادفی در چهار گروه ده تایی شامل 2 گروه کنترل و 2 گروه آزمون دسته بندی شدند. گروه کنترل منفی به مدت 21 روز با 1ml بافر فسفات با pH خنثی گاواژ شدند. گروه کنترل مثبت علاوه بر گاواژ روزانه با بافر، هر روز به مدت 15min برای ایجاد استرس بی حرکتی مزمن در دستگاه نگهدارنده قرار داده شدند. گاواژ روزانه گروه آزمون 1 با پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی (TD(2، صورت گرفت در حالی که گروه آزمون 2 علاوه بر پروبیوتیک، استرس نیر دریافت می نمود. پس از طی شدن دوره آزمون، رت ها با اتر بیهوش و سپس خون گیری از قلب آنها انجام شد. با جدا کردن سرم خون، میزان هورمون های تیروئیدی ((T(3 و (T(4) موجود در خون آن ها با استفاده از کیت اندازه گیری شد. نتایج حاصله از این آزمون و مقایسه 2 گروه کنترل منفی و مثبت نشان که در طی استرس میزان هورمون (1/417±0/5486mg/dl به 1/230±0/4016 به صورت معنی داری کاهش یافت (P=0/0146). همچنین مشخص گردید که دریافت پروبیوتیک در گروه آزمون 2، سبب افزایش معنی دار غلظت هورمون تا 1/331±0/01990mg/dl نسبت به گروه کنترل مثبت می گردد (P=0/0338). میزان ترشح هورمون در این گروه از گروه کنترل منفی که استرسی دریافت نکرده به صورت معنی داری بالاتر نبود (P=0/1435). این امر نشان دهنده این می باشد که هنگام استرس مصرف پروبیوتیک سبب افزایش میزان ترشح هورمون (T(4 شده و بررسی تأثیر لاکتوباسیلوس کازئی TD2، پروبیوتیک بومی ایران بر میزان ترشح هورمون های تیروئیدی... میزان غلظت هورمون به سطح عادی خود باز می گردد. مقایسه دو گروه کنترل 1 و کنترل 2 نشان داد که در طی استرس اختلاف معنی داری بین این دو گروه در میزان هورمون (T(3 وجود ندارد (P=0/1539) که بدین معنی می باشد که استرس تغییری در میزان هورمون (T(3 در رت ها نداشت. مقایسه 2 گروه کنترل منفی و مثبت نشان که در طی استرس میزان هورمون (T(3 از 1/344±0/05393 به 1/402±0/05589 دارای اختلاف معنی داری نبود (P=0/4596) که نشان دهنده این امر می باشد که در صورت عدم وجود استرس، پروبیوتیک ها تغییری در ترشح میزان این هورمون نخواهند داشت. نتایج این آزمون نشان می دهد که مصرف لاکتوباسیلوس کازئی به عنوان پروبیوتیک می تواند در صورت وجود استرس های مزمن، از اثرات منفی آنها بر کاهش میزان هورمون تیروئیدی (T(4 ممانعت به عمل آورده و سبب افزایش میزان ترشح هورمون شده و میزان غلظت آن را به سطح عادی خود باز می گرداند. استرس تأثیری بر میزان هورمون (T(3 در رت ها نداشت در نتیجه مصرف لاکتوباسیلوس کازئی سبب تغییری در میزان هورمون نگردید.

کلمات کلیدی:
استرس، پروبیوتیک، (T(3), T(4، هورمون های تیروئیدی، لاکتوباسیلوس کازئی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_AMFI-JR_AMFI-2-1_005.html