CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله طرح واره های هیجانی Ess در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه PTSD: به عنوان یک عامل خطردرPTSD

عنوان مقاله: طرح واره های هیجانی Ess در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه PTSD: به عنوان یک عامل خطردرPTSD
شناسه (COI) مقاله: JR_CPS-6-22_001
منتشر شده در فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

یزدان نادری - دانشجوی دکتری روان شناسی مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، پژوهشکده اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
علیرضا مرادی - استاد روانشناسی دانشگاه خوارزمی، مرکزتحقیقات تروما وجراحیسینا
فاطمه رمضان زاده - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی
مایده واقفی نژاد - کارشناس ارشد روان شناسی مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، پژوهشکده اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

خلاصه مقاله:
به نظر میرسد مبتلایان به اختلال استرس پس از ضربه در راهبردهای تنظیم هیجانی و چگونگی کنار آمدن با هیجان های دشوار دچار مشکلاتی هستند. مدل طرح واره های هیجانی ممکن است به عنوان یک مدل یکپارچه برخی از این ویژگی ها را توضیح دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی طرح واره های هیجانی در بیماران مبتلا به PTSD است. تعداد 20 نفر بیمار مبتلا به PTSD بر اساس معیارهای TR-DSMIV و20 نفر افرادی که تجربه تروما را داشتند (PTSD Non ) و 20 فرد بهنجار که در متغیرهای جنس و سن همتا شده بودند در مطالعه شرکت کردند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات محور Iدر IV-DSM) I-SCID ،(سیاهه افسردگی بک نسخه25(II BDI ،(سیاهه اضطراب بک (BAI ،(مقیاس 6 طرح واره های هیجانی لیه ی (LESS(، مقیاس خودسنجی تاثیر رویداد (R-IES (بود. داده ها از طریق روش تحلیل واریانس یکراهه و t مستقل مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که افراد مبتلا به PTSD در مقایسه با دو گروه دیگر، بطور معناداری در طرح واره های هیجانی ناسازگارانه (نشخوار ذهنی، احساس گناه، غیرقابل کنترل بودن، سرزنش) نمره بالاتر و در طرحواره های هیجانی سازگارانه (خودآگاهی هیجانی، پذیرش و توافق، قابل درک بودن) نمره پایین تری گزارش دادند. همچنین بیماران مبتلا به PTSD بطور معناداری در سیاهه BDI و BAI نمره بالاتری گرفتند. این نتایج علاوه بر فراهم نمودن طرح واره های هیجانی سازگارانه جایگزین، اهمیت بالینی مورد هدف قرار دادن و کاهش استفاده از طرح واره های هیجانی ناکارآمد در بافتار درمان اختلال PTSD را برجسته کرده است.

کلمات کلیدی:
طرح واره های هیجانی، اختلال استرس پس از ضربه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_CPS-JR_CPS-6-22_001.html