CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار
شناسه (COI) مقاله: JR_EMA-2-2_007
منتشر شده در فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی باقری - دکترای مدیریت و رئیس و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس
آیدا دانش - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس

خلاصه مقاله:
پیچدگی های محیط در عرصه های رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر شاخص های کلیدی در بیش از پیش آشکار نموده است. از این رو یکی از دغدغه های اساسی سازمان ای امروزی دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر است، تا به توسل به آن، اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش به دست آوردند و با نگاه به آینده، از خطاهای گذشته درس بگیرند. یکی از مدل های کارآمد که با نگرش استراتژیک به ارزیابی عملکرد سازمان می پردازد، مدل کارت امتیازی متوان پایدار است که علاوه بر توجه به بعدهای مربوط به کارت امتیازی متوازن، سازمان را از دو بعد زیست محیطی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار می دهد. این پژوهش عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشوررا با مدل کارت امتیازی متوازن پایدار مورد ارزیابی قرار می دهد. این پژوهش عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با با مدل کارت امتیازی متوازن پایدار مورد ارزیابی قرار می دهد. جامعه آماری این پژوهش شامل 302 نفر از پرسنل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و نیز مشتریان (ارباب رجوع) این سازمان انتخاب شدند که با استفاده از فرمول جامعه آماری محدود تعداد 142 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. پس از جمع آوری و تحلیل داده های مورد نیاز تحقیق و با استفاده از آزمون تی استیودنت مشخص شد که اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای در 6 بعد (فرضیه) تحقیق یافته است و در نتیجه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور توانسته است به میزان 65/79 درصد در مجموع مناظر کارت امتیازی متوازن پایدار موفق عمل کند که نشان می دهد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در کل دارای عملکرد نسبتاً مطلوبی می باشد.

کلمات کلیدی:
ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن پایدار، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_EMA-JR_EMA-2-2_007.html