CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تأثیر مدل های ارزشیابی آموزشی و ابعاد مدیریت دانش بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: گمرکات هرمزگان)

عنوان مقاله: بررسی تأثیر مدل های ارزشیابی آموزشی و ابعاد مدیریت دانش بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: گمرکات هرمزگان)
شناسه (COI) مقاله: JR_EMA-2-2_031
منتشر شده در فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

یعقوب زراعت کیش - استادیار گروه مدیریت، واحد بین الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
مینا طباشی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد بین الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران- نویسنده مسئول

خلاصه مقاله:
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدل های ارزشیابی آموزشی و ابعاد مدیریت دانش بر چابکی سازمانی در گمرکات هرمزگان بود. نمونه مورد مطالعه تحقیق را 228 نفر از مدیران، معاونین، کارشناسان و سرپرستان گمرک استان هرمزگان تشکیل دادند که به روش تصادفی انتخاب شدند. تحقیق به روش پیمایشی انجام گرفت و پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش (مورمن، 1993) با پایایی 0/92 و پرسشنامه محقق ساخته چابکی سازمانی با پایایی 0/78 که روایی آنها توسط خبرگان تأیید شده، ابزار مورد استفاده در این تحقیق بود. به منظور آزمون فرضیات از آزمون همبستگی استفاده شد. یافته ها نشان داد رابطه معناداری بین چهار سطح ارزشیابی آموزشی در راستای راهبرد، ساختار، فرآیند، نقش ها و فناوری اطلاعات با چابکی سازمانی گمرک وجود دارد. بدین معنی که فرضیه های فرعی و اصلی تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند.

کلمات کلیدی:
ارزشیابی آموزشی، مدیریت دانش، چابکی سازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_EMA-JR_EMA-2-2_031.html