CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی زیست پذیری شهر کرمانشاه

عنوان مقاله: ارزیابی زیست پذیری شهر کرمانشاه
شناسه (COI) مقاله: JR_GCA-20-1_005
منتشر شده در ماهنامه جغرافیا، عمران، شهرسازی و معماری در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

عباس ملک حسینی - استاد رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد ملایر
محسن ملک پور - دانشجوی دکتری، رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد ملایر

خلاصه مقاله:
زیست پذیری به صورت یکی از جنبه هایی تعریف می شود که می تواند به کیفیت بالای زندگیکمک کند. این بدان سبب است که کیفیت بالای زندگی در سبک زندگی شهرنشینان، وضعیت سلامتو بهداشت، رضایتمندی ساکنان تاثیر خواهد گذاشت. همچنین، کیفیت زندگی پایداری و ثبات محیطزیست را نشان میدهد. پژوهش حاضر با هدف قابلیت سنجی شاخص های زیست پذیری در شهرکرمانشاه صورت گرفته است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. اطلاعات و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و سوالات بسته که با طیف پنج گزینهای لیکرت تهیه و تنظیم گردیده بود صورت پذیرفت. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 320 نفرمشخص شد، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون آماری تی تک نمونه ای صورتگرفت. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای حاکی از آن بود که مجموع شاخص های زیست پذیری درشهر کرمانشاه با میانگین (2/72)، پایین تر از حد متوسط قرار دارد و بعد اجتماعی با میانگین (3/15) دروضعیت مطلوبی قرار داشته و ابعاد اقتصادی، چالش های شهری و زیرساخت های شهری به ترتیب با میانگین (2/46)، (2/81) و (2/48) کمترین میزان را به خود اختصاص داده اند.

کلمات کلیدی:
زیست پذیری، شهر کرمانشاه، کیفیت زندگی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_GCA-JR_GCA-20-1_005.html