CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نشانه شناسی چشم اندازهای فرهنگی در جغرافیای فرهنگی؛ راهبردی مفهومی برای فهم و کشف معنا

عنوان مقاله: نشانه شناسی چشم اندازهای فرهنگی در جغرافیای فرهنگی؛ راهبردی مفهومی برای فهم و کشف معنا
شناسه (COI) مقاله: JR_IJCR-4-16_004
منتشر شده در فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

ابراهیم فیاض - عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
حسین سرفراز - دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه تهران
علی احمدی - دانشجوی دکتری جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

خلاصه مقاله:
مطالعه آثار و عملکردهای مکانی و فضایی به عنوان بخشی از رفتارهای انسان در مطالعاتنشانه شناختی امروزی کاربرد دارد. این آثار انسان ساخت حاوی اطلاعات و معانی است که موضوعبحث دانش نشانه شناسی است. ازآنجاکه چشم انداز فرهنگی منعکس کننده فرهنگ حاکم بر آنهاست،می تواند معانی مورد نظر خالق اثر یا «انسان» را نشان دهد؛ از این رو نشانه شناسی «چشم اندازهای فرهنگی» یکی از راه های فهم و کشف معنا در محیط زندگی انسان است و در این راستا چشم اندازهای فرهنگی به مثابه «متن» و «زمینه» یا «بافت» مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. برای فهم این متن ها یا زمینه ها از طریق چشم اندازهای فرهنگی می توان به نحوه دلالت نشانه ها و معانی موجود در آنهاپی برد. این پژوهش به دنبال آن است که به کمک دانش و روش نشانه شناسی، معنا و محتوایچشم اندازهای فرهنگی را روشن کند. همچنین نقش نمادها و نشانه های فرهنگی در تولید معنا را تبیین کند. این پژوهش نشان می دهد که در چشم اندازهای فرهنگی به عنوان لحاظ شرایط زمانی، نشانه ها و نمادهای فرهنگی نقش مهمی در تفسیر و فهم معناهای نهفته در آنهاایفا می کند. چون این آثار به عنوان واقعیت های خارجی و عینی در ارتباط با حقیقت درونی و باطنیانسان است که از طریق آنها می توان معنای مورد نظر را کشف و تفسیر کرد.

کلمات کلیدی:
نشانه شناسی، فرهنگ، چشم انداز فرهنگی، جغرافیای فرهنگی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_IJCR-JR_IJCR-4-16_004.html