CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تحلیل جامعه شناختی شیوه های تولید علم؛ تأملی در رویکردهای نوین

عنوان مقاله: تحلیل جامعه شناختی شیوه های تولید علم؛ تأملی در رویکردهای نوین
شناسه (COI) مقاله: JR_IJCR-4-16_005
منتشر شده در فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی ربانی خوراسگانی - دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان
وحید قاسمی - استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان
رسول ربانی - استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان
مهدی ادیبی سده - استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:
هدف از این مقاله تحلیل جامعه شناختی شیوه های تولید علم، بررسی رویکردهای نوین در این زمینه،تشریح رویکردهای موجود در ارتباط با کاربرد الگوی بومی در تولید دانش و سرانجام دستیابی بهرهیافت های حاصل از تحلیل و بحث های مذکور به منظور برنامه ریزی در فضای تولید دانش درجامعه ایران بود. پس از بررسی رویکردهای مطرح در جامعه شناسی علم، مراحل مختلف توسعه اینعلم بررسی شد. از سوی دیگر چون تولید علم فرایندی درگیر در ساختارهای اجتماعی و ارتباطاتاجتماعی است، به منظور طرح و بررسی تحولات اخیر در شیوه تولید دانش، سه پارادایم یا الگوینظری تولید دانش مورد تحلیل و نقد قرار گرفتند. همچنین کاربرد الگوی بومی در تولید دانش موردبررسی قرار گرفت و دو دسته رویکرد در این زمینه معرفی شدند که هریک ایده هایی را در ارتباط بادانش بومی و بومی سازی دانش مطرح کردند. در پایان کوشش شده تا به این پرسش پاسخ داده شودکه رهیافت مباحث مطرح شده برای جامعه ایران چه مواردی می تواند باشد؟

کلمات کلیدی:
جامعه شناسی علم، شیوه های تولید علم، الگوی نظری، شیوه تولید بومی دانش، سیستم های نوآوری، ساختار سایه، خود بازآفرینی، خود عقلانی، شبکه ها و خوشه های نوآوری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_IJCR-JR_IJCR-4-16_005.html