CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تحلیل جامع هشناختی هویت حرف های دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران

عنوان مقاله: تحلیل جامع هشناختی هویت حرف های دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران
شناسه (COI) مقاله: JR_IJCR-5-18_001
منتشر شده در فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران در سال ۱۳۹۱
مشخصات نویسندگان مقاله:

حمید حیدری - کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول)
احمد رضایی - استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

خلاصه مقاله:
این مقاله با مطالعه وضعیت امروز دانشگاه های ایران از طریق تحقیق درباره احوالاتزندگی دانشجویی، سعی دارد ابعاد هویت حرف های دانشجویان را بررسی نماید.هویت حرف های یک هویت اجتماعی است و در ارتباط با دیگران و از طریق یادگیریو آموزش عملی و تجارب حرف های ایجاد می شود. برای دانشجویان، آغاز رسمیحرفه اجتماعی، همزمان است با آغاز مطالعات که از طریق آموزش های عملیمربوط به رشته تحصیلی، شکل گیری هویت حرف های آنها تشدید و تقویت می شود.یافته های پژوهش نشان می دهد، هویت حرف های دانشجویان دارای دو بعد هویت علمیو هویت شخصی است. هویت علمی دانشجویان از طریق گرایش ها و نگرش ها ونیز تلاش ها و کنش های علمی دانشجویان شکل می گیرد. هویت شخصی نیز درک وتصوری است که دانشجو ازخودش به عنوان یک کنشگر علمی و در محیط دانشگاهیبه دست می آورد. همچنین توسعه هویت حرف های با موقعیت فرد در درون جامعهدر ارتباط است؛ ازاین رو، جنس، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، حمایت های خانواده ودوستان، محیط و شبکه های اجتماعی فرد در شکل گیری هویت حرف های وی مؤثرند.نظریه مبنایی.

کلمات کلیدی:
هویت حرف های، هویت شخصی، هویت اجتماعی، زندگی دانشجویی، نظریه مبنایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_IJCR-JR_IJCR-5-18_001.html