CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران به فعالیت های فرهنگی استادان بر اساس ماده اول آیین نامه ارتقا

عنوان مقاله: نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران به فعالیت های فرهنگی استادان بر اساس ماده اول آیین نامه ارتقا
شناسه (COI) مقاله: JR_IJCR-7-26_005
منتشر شده در فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

جلیل فتح آبادی - دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران درباره تغییراتآیین نامه جدید ارتقا و اضافه کردن ماد های در زمینه فعالیت های فرهنگی تربیتی اجتماعی است.روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته کمی کیفی است، که بخش کمی آن توصیفی از نوع زمینه یابیاست. نمونه در مرحله کیفی شامل 34 نفر و در مرحله کمی شامل 252 نفر از اعضای هیئت علمی6 دانشگاه (تهران، شهید بهشتی، خوارزمی، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، و صنعتی شریف) بودکه در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و در قسمت کمی با استفاده از روشهدفمند انتخاب شدند. برای انجام پژوهش در مرحله کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته شامل 8سؤال بازپاسخ، و در قسمت کمی نیز از یک پرسشنامه محقق ساخته شامل 35 سؤال و 3 بخش (1.دیدگاه ها و نظرات 2. مشکلات اجرایی 3. پیشنهادها) استفاده شده است. در مجموع می توان گفتکه اعضای هیئت علمی به ضرورت توجه و پرداختن به مسائل فرهنگی اذعان دارند، اما در اینکهاین فعالیت ها توسط چه کسانی و به چه نحوی انجام شود، و چگونه مورد ارزیابی قرار بگیرد،با یکدیگر و با برنامه ریزان امور فرهنگی در آموزش عالی اختلاف نظرهایی دارند. اعضای هیئتعلمی فعالیت های فرهنگی و تربیتی را نهفته در بطن فعالیت های آموزشی و پژوهشی می دانند و بهزعم بسیاری از آنها آموزش از تربیت و فعالیت فرهنگی تفکیک ناپذیر است.

کلمات کلیدی:
نگرش، اعضای هیئت علمی، فعالیت فرهنگی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_IJCR-JR_IJCR-7-26_005.html