CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی پدیده تنوع فازی در سودوموناس های فلورسنت و نقش آن در کنترل قارچ بیمارگر Gaeumannomyces graminis var. tritici عامل بیماری پاخوره گندم

عنوان مقاله: بررسی پدیده تنوع فازی در سودوموناس های فلورسنت و نقش آن در کنترل قارچ بیمارگر Gaeumannomyces graminis var. tritici عامل بیماری پاخوره گندم
شناسه (COI) مقاله: JR_IJPPS-42-2_002
منتشر شده در دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

فائزه باقری - دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حمید روحانی - دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
ماهرخ فلاحتی رستگار - استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
روح اله صابری ریسه - استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان، رفسنجان

خلاصه مقاله:
یکی از ویژگی های مهم سودوموناس های فلورسنت، که با توانایی بیوکنترل آنها در ارتباط است، قدرت و توانایی آنها در ایجاد تنوع فازی طی کلونیزاسیون ریزوسفر می باشد. برای بررسی این پدیده ابتدا 24 جدایه باکتریایی سودوموناس فلورسنت که در مقابل قارچ Ggt هاله بازدارندگی بین 67/14-3 میلی متر ایجاد کردند برای انجام آزمایش گلخانه ای انتخاب شدند. در آزمون گلخانه ای 12 جدایه باکتریایی که توانستند باعث کاهش بیماری پاخوره گندم به میزان 5/77%-5/47% شوند برای بررسی پدیده تنوع فازی در شرایط آزمایشگاه انتخاب شدند. این 12 جدایه باکتریایی بر روی محیط های SA و KB کشت داده شدند و در هفت جدایه باکتریایی Um141، Um11، Um138، Um70، Um115، UmCHN5 و Pseudomonas fluorescens F113 کلونی هایی با مورفولوژی متفاوت مشاهده گردید. نتایج بررسی پدیده تنوع فازی در این جدایه های باکتریایی طی کلونیزاسیون ریزوسفر هم در شرایط سترون و هم در حضور قارچ بیمارگر Ggt نشان داد که تنوع فازی در این هفت جدایه باکتریایی طی کلونیزاسیون ریزوسفر رخ داده و باکتری ها توانستند خود را با شرایط متفاوت رشدی ریشه سازگار نموده و به انتهای ریشه برسانند. مقایسه جمعیت باکتریایی در قسمت های مختلف ریشه در این آزمایش حاکی از آن بود که بیشترین جمعیت در قسمت انتهایی ریشه وجود داشت. نتایج بررسی پدیده تنوع فازی در حضور قارچ بیمارگر Ggt نیز گویای این مطلب بود که این پدیده توانایی کاهش بیماری پاخوره گندم را دارا می باشد.

کلمات کلیدی:
تنوع فازی, سودوموناس های فلورسنت, کلونیزاسیون, گندم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_IJPPS-JR_IJPPS-42-2_002.html