CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله عوامل موثر بر مصرف غذاهای فوری در زنان براساس تئوری شناختی اجتماعی

عنوان مقاله: عوامل موثر بر مصرف غذاهای فوری در زنان براساس تئوری شناختی اجتماعی
شناسه (COI) مقاله: JR_JECH-1-1_003
منتشر شده در مجله آموزش و سلامت جامعه در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

نوشین بیرانوندپور - دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومی ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
اکرم کریمی شاهنجرینی - دکتری آموزش بهداشت،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان،ایران
فروزان رضاپورشاه کلانی - دکتری ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
عباس مقیم بیگی - دکتری آمار زیستی، مرکز تحقیقات مدل سازی بیماری های غیر واگیر و گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه:به دنبال افزایش شهرنشینی، افزایش مسئولیت های شغلی زنان و رواج الگوهای غذایی غربی، مصرف غذاهای آماده در بین خانواده های ایرانی افزایش پیدا کرده است تاکنون مطالعات محدودی با استفاده از تئوری در این زمینه انجام شده است هدف از این مطالعه تعیین عوامل مرتبط با مصرف غذاهای فوری براساس تئوری شناختی اجتماعی در بین زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر همدان بود. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی با استفاده از پرسشنامه های خود ایفا و با مشارکت 384 نفر از زنان مراجعه کننده به 10 مرکز بهداشتی و درمانی شهر همدان انجام شد پرسشنامه ها شامل سوالات مربوط به سازه های تئوری شناختی اجتماعی،پرسشنامه 8 آیتمی بسامد مصرف غذاهای آماده و مشخصات جمعیت شناختی در طی شهریور و مهر ماه سال1392 تکمیل شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-16 و از آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. یافته ها: مدل به کار رفته توانست 21 درصد از واریانس بسامد مصرف غذاهای آماده را تبیین نماید. در مدل رگرسیونی ،دوسازه فراهمی(p<0/001) و امید پیامد(p=0/04) سهم معنی داری در پیش بینی مصرف غذاهای فوری داشتند. وضعیت شغل زنان تنها متغیر جمعیت شناختی مرتبط با بسامد مصرف غذاهای آماده بود(p<0/001) نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد،طراحی مداخلاتی جهت ایجاد تغییر درامیدهای پیامد و فراهم نمودن گزینه های سالم می تواند نتایج مثبتی درکاهش مصرف غذاهای آماده داشته باشد.

کلمات کلیدی:
تغذیه، تئوری شناختی اجتماعی، زنان، غذاهای آماده

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JECH-JR_JECH-1-1_003.html