CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی سواد سلامت بزرگسالان شهرستان تویسرکان

عنوان مقاله: بررسی سواد سلامت بزرگسالان شهرستان تویسرکان
شناسه (COI) مقاله: JR_JECH-1-2_006
منتشر شده در مجله آموزش و سلامت جامعه در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم افشاری - کارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
سلمان خزایی - کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، گروه آمار زیستی واپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
معصومه بهرامی - کارشناس بهداشت حرفه ای،مرکز بهداشت تویسرکان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
حسنی مراتی - کارشناس بهداشت عمومی، مرکز بهداشت تویسرکان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: سواد سلامت، ظرفیت افراد برای کسب ،پردازش و درک اطلاعات و خدمات بهداشتی پایه مورد نیاز برای تصمیم گیری های سلامتی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین سطح سواد سلامت بزرگسالان شهرستان تویسرکان طراحی و اجرا گردید . مواد و روش ها: این پژوهش، یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بود که در سال 1393 با مشارکت 285 نفر از افراد 60-20 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان تویسرکان با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انجام شد. جهت سنجش سواد سلامت از پرسشنامه سواد سلامت ایرانیان استفاده گردید. داده ها با استفاده ویرایش 11نرم افزار Stata و با آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: سن اکثریت افراد بین گروه سنی 20 تا 30 (52/3 درصد)بود. 53/7 درصد از شرکت کنندگان مرد وسطح تحصیلات اغلب آنها دیپلم(55/8 درصد) و شغل غالب آنها دانشجو(31/9 درصد) بود شرکت کنندگان در دسترسی به اطلاعات ضعیف (42/1 درصد) در درک اطلاعات ضعیف(54/4 درصد) درقضاوت و ارزیابی متوسط(64/9 درصد) و در استفاده از اطلاعات در سطح متوسط (88/8 درصد) بودند. نتیجه گیری: به طور کلی سواد سلامت در افراد نامطلوب بود این موضوع توجه بیشتر به سواد سلامت را در برنامه های آموزش و ارتقاء سلامت نشان می دهد لازم است برای بزرگسالانی که از سواد سلامت نامطلوب برخوردارند، طی برنامه های جامع، رسانه ها و مواد آموزشی ساده و قابل فهم طراحی و بکار رود.

کلمات کلیدی:
بزرگسال، سواد سلامت، تویسرکان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JECH-JR_JECH-1-2_006.html