CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تأحیر برنامه آموزش پیشگیری از آسیب های ناشی از حوادث مدرسه ای در دانشآموزان دوره اول دبیرستانی شهر فامنین بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی

عنوان مقاله: بررسی تأحیر برنامه آموزش پیشگیری از آسیب های ناشی از حوادث مدرسه ای در دانشآموزان دوره اول دبیرستانی شهر فامنین بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی
شناسه (COI) مقاله: JR_JECH-1-3_001
منتشر شده در مجله آموزش و سلامت جامعه در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا فرهادی - کارشناس ارشد ،گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
قدرت الله روشنایی - دکتری تخصصی، مرکز تحقیقات مدل سازی بیماری های غیر واگیر و گروه امار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
سعید بشیریان - دکترای تخصصی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
فروزان رضا پور شاه کلائی - دکترای تخصصی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

خلاصه مقاله:
سابقه و هدف: آسیب های ناشی از حوادث،یکی ازمشکلات مهم بهداشتی درسراسر جهان را تشکیل می دهد.حوادث مدرسه ای یکی از انواع مهم حوادث دربین کودکان و نوجوانان می باشد این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر عملکرد دانش آموزان در خصوص پیشگیری از آسیب های ناشی از حوادث مدرسه ای انجام شده است مواد و روش ها: این مطالعه مداخله ای از نوع تجربی می باشد که در بین دانش آموزان دختر و پسر دوره اول دبیرستان شهر قامنین از اسفند 1392 تا اردیبهشت 1393 انجام شد. در این مطالعه 144 دانش اموز به طور تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه ای مشتمل بر سوالات دموگرافیک و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی ،آگاهی و عملکرد استفاده شد. این مطالعه شامل یک پیش آزمون و یک پس آزمون در دو گروه و ارائه مداخله آموزشی پنج جلسه ای همراه با یک کتابچه آموزشی برای گروه مداخله بوده است. داده ها با آزمون های آماری تی مستقل ، تی زوجی و کای دو ومورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بعد از مداخله آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی، نتایج نشان داد که میانگین نمره آگاهی(p<0/001) عملکرد (p<0/001) حساسیت درک شده (p<0/001) خودکارامدی(p<0/001) و راهنما برای عمل (p<0/001) گروه مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش معنا داری داشت. همچنین میانگین نمره موانع درک شده گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافت (p<0/001) نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد مداخله آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی می تواند در بهبود عملکرد دانش اموزان در پیشگیری از آسیب ها موثر باشد.

کلمات کلیدی:
ارتقاء سلامت، آموزش بهداشت، آسیب های ناشی از حوادث مدرسه ای ،دوره اول دبیرستان ،ایران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JECH-JR_JECH-1-3_001.html