CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله پیشگویی کننده های مصرف سیگار در نوجوانان پسر شهر همدان براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده

عنوان مقاله: پیشگویی کننده های مصرف سیگار در نوجوانان پسر شهر همدان براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده
شناسه (COI) مقاله: JR_JECH-1-3_004
منتشر شده در مجله آموزش و سلامت جامعه در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مجید براتی - دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، گروه آموزش بهداشت، دانشکده پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
شمس الدین نیکنامی - دکترای تخصصی، گروه آموزش بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علیرضا حیدرنیا - دکترای تخصصی ،گروه آموزش بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران ،ایران
حمید اله وردی پور - دکترای تخصصی، مرکز تحقیقات روان پزشکی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران

خلاصه مقاله:
سابقه و هدف: عوامل شناختی مرتبط با رفتارهای اجتماعی نقش تعیین کننده ای در تصمیم نوجوانان برای شروع مصرف سیگار دارند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی پیشگویی کننده های مصرف سیگار در بین نوجوانان شهر همدان با بهره گیری از نظریه رفتار برنامه ریزی شده انجام گردید. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 810 نفر از نوجوانان پسر دبیرستانی شهر همدان با استفاده از روش نمنوه گیری چند مرحله ای انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه مبتنی بر سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده بود که به روش خود گزارش دهی توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید. داده ها با استفاده از ویرایش 18 نرم افزار SPSS و ویرایش 18 نرم افزار Amos با به کارگیری آزمون های همبستگی پیرسون و شاخص های برازش مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: درکل 17/2 درصد از نوجوانان پسر به مصرف سیگار در گذشته اشاره نمودند.سازه های کنترل رفتاری درک شده ،هنجارهای انتزاعی و نگرش به ترتیب بهترین پیش بینی کننده قصد مصرف سیگار بودند(P<0/001) همچنین کنترل رفتاری درک شده (P<0/001 ،B=-0//59) نسبت به قصد رفتاری (P<0/001،B=0/11) از قدرت پیش بینی کنندگی بالاتری برای پیش بینی رفتار برخوردار بود. در مدل معادلات ساختاری 32 درصد از واریانس قصد رفتاری و 50 درصد از واریانس رفتار توسط سازه های نظریه تبیین گردید. نتیجه گیری: نتایج حاکی از نقش کم رنگ قصد رفتاری در توصیف رفتار مصرف سیگار در بین نوجوانان پسر می باشد بنابراین توجه به سایر عوامل روان شناختی موثر در فرآیند اخذ تصمیم برای مصرف دخانیات در بین نوجوانان ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی:
نوجوانان، شناخت، مصرف سیگار، دانش آموزان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JECH-JR_JECH-1-3_004.html