CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر شیوه آموزشی مبتنی بر بحث گروهی بر ارتقاء رفتارهای بهداشتی دوران عادت ماهیانه دختران نوجوان ساکن مراکز شبانه روزی بهزیستی شهر تهران

عنوان مقاله: تاثیر شیوه آموزشی مبتنی بر بحث گروهی بر ارتقاء رفتارهای بهداشتی دوران عادت ماهیانه دختران نوجوان ساکن مراکز شبانه روزی بهزیستی شهر تهران
شناسه (COI) مقاله: JR_JECH-1-4_001
منتشر شده در مجله آموزش و سلامت جامعه در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

شایسته شیرزادی - دانشجوی دکتری، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران
پری ناز دشمنگیر - دانشجوی دکتری، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران
حسن محمودی - دانشجوی دکتری، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران
نگین نیک سادات - دانشجوی دکتری، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران

خلاصه مقاله:
سابقه و هدف: مشکلات مربوط به عادت ماهیانه یکی از علل عمده ناخوشی درزنان است بحث گروهی یک روش پژوهشی است که گروه کوچکی از مشارکت کنندگان به منظور گردآوری اطلاعات به بحث درباره یک موضوع خاص می پردازند. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش از طریق بحث گروهی بر رفتارهای بهداشتی دوران عادت ماهیانه دختران نوجوان انچام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله ای نیمه تجربی (یک گروهی) می باشد که بر روی دختران 12-19 سال ساکن مراکز شبانه روزی بهززیستی شهر تهران انجام شد. دراین مطالعه کلیه افراد واجد شرایط (61نفر) وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل دو قسمت خصوصیات دموگرافیک و سوالات عملکرد در خصوص بهداشت بلوغ جسمی (دوران عادت ماهیانه) بود که قبل و یک ماه پس از مداخله تکمیل گردید. مداخله آموزشی درطی 3ماه انجام گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های اماری کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون تی زوجی از طریق نرم افزار SPSS-16 تحلیل شدند. یافته ها: پس از مداخله آموزشی درمقایسه با قبل از آن میانگین نمره عملکرد از 4/43+12/11 به 2/79+16/50 افزایش یافت که این میزان تغییر از لحاظ آماری معنی دار بود(P<0/001) نتیجه گیری: مداخله آموزشی از طریق بحث گروهی تاثیر مثبتی در بهبود عملکرد افراد مورد مطالعه در خصوص بهداشت بلوغ جسمی داشت لذا استفاده از این روش در آموزش مسائل مربوط به دوران بلوغ دختران نوجوان پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی:
بحث گروهی،بهداشت بلوغ جسمی، دختران نوجوان، مراکز شبانه روزی بهزیستی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JECH-JR_JECH-1-4_001.html