CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش از طریق نرم افزار چند رسانه ای و آموزش چهره به چهره بر میزان آگاهی مادران باردار از علائم خطر دوران بارداری و پس از زایمان

عنوان مقاله: بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش از طریق نرم افزار چند رسانه ای و آموزش چهره به چهره بر میزان آگاهی مادران باردار از علائم خطر دوران بارداری و پس از زایمان
شناسه (COI) مقاله: JR_JECH-2-1_006
منتشر شده در مجله آموزش و سلامت جامعه در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

معصومه رجبی نائینی - کارشناس ارشد،معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
ملیحه فرید - متخصص پزشکی اجتماعی،معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
افسون تیزویز - کارشناس ارشد، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

خلاصه مقاله:
سابقه و هدف: افزایش آگاهی مادران باردار درمورد علائم خطر دوران بارداری و پس از زایمان یکی از عوامل مهم در کاهش مرگ و میر مادران می باشد. همچنین بکارگیری روش آموزش مناسب می تواند روند آموزش را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر آموزش از طریق نرم افزار چند رسانه ای و آموزش چهره به چهره بر میزان آگاهی مادران باردار از علائم خطر دوران بارداری و پس از زایمان بوده است. مواد ور وش ها: این مطالعه مداخله ای و از نوع نیمه تجربی می باشد. در این پژوهش 120 زن نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کرج به روش نمونه گیری آسان انتخاب و با تخصیص تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. گروه اول به صورت چهره به چهره و گروه دوم از طریق دیسک فشردهCD آموزش علائم خطر را دریافت نمودند. ده هفته پس از مداخله پس آزمون انجام گرفت و در نهایت اطلاعات به دست آمده با استفاده از ازمون های اماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: 10 هفته پس ازمداخله میانگین امتیاز آگاهی بین دو گروه آموزشی اختلاف آماری معنی داری نداشت، گرچه مقایسه امتیاز آگاهی در هر یک از گروه ها قبل و پس ازمداخله تفاوت آماری معنی داری را نشان می دهد(p<0/001) نتیجه گیری: آموزش از طریق نرم افزار چند رسانه ای و آموزش چهره به چهره هر دو به یک میزان در ارتقاء آگاهی مادران باردار در خصوص علائم خطر موثر بوده است. بادرنظر گرفتن این موضوع و نیز با توجه به محدودیت زممانی پرسنل مراکز بهداشتی درمانی برای آموزش چهره به چهره به نظر می رسد استفاده از نرم افزار جایگزین خوبی برای آموزش چهره به چهره خواهد بود.

کلمات کلیدی:
علایم خطر، آموزش چهره به چهره، دوران بارداری، نرم افزار چند رسانه ای

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JECH-JR_JECH-2-1_006.html