CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تجارب دانش آموزان دبیرستانی در مورد پیش بینی کننده های مصرف دخانیات: یک تحلیل محتوی کیفی نظریه محور

عنوان مقاله: تجارب دانش آموزان دبیرستانی در مورد پیش بینی کننده های مصرف دخانیات: یک تحلیل محتوی کیفی نظریه محور
شناسه (COI) مقاله: JR_JECH-2-3_001
منتشر شده در مجله آموزش و سلامت جامعه در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمود قاسمی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سامت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج ایران
لیلا سبزمکان - دکتری تخصصی، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سامت، دانشگاه علوم پزشکی البرز،کرج ایران

خلاصه مقاله:
سابقه و هدف: مصرف دخانیات به عنوان کیی از عوامل خطر ساز مهم و افزایش دهنده بار کلی بیماری ها در دنیا به شمار می رود. با توجه به روند رو به افزایش مصرف دخانیات، پژوهش حاضربا هدف تبیین تجارب دانش آموزان دبیرستانی از تعیین کننده های مصرف و عدم مصرف دخانیات )سیگار و قلیان( بر اساس تئوری انگیزش محافظت انجام شد.مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا می باشد که به مدت پنج ماه از اول آذر ماه تا پایان فروردین ماه سال 1394 در دبیرستان های پسرانه شهرستان نوشهر انجام شد. داده ها به صورت مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند و فردی از 21 دانش آموزان پسر دبیرستانی شامل 7 نفر مصرف کننده سیگار، 7 نفر مصرف کننده قلیان و 7 نفر بدون مصرف هرگونه ماده دخانی به دست آمد. آنالیز داده ها با استفاده از روش آنالیز محتوا کیفی هدایت شده )تئوری محور( صورت گرفت. یافته ها: تحلیل داده ها منجر به استخراج تعداد 99 کد اولیه گردید که در 9 طبقه از پیش تعیین شده تئوری انگیزش محافظت شامل )حساسیت درک شده، شدت درک شده، ترس، خودکارآمدی درک شده، هزینه پاسخ، کارآمدی پاسخ درک شده، پاداش درک شده بیرونی، پاداش درک شده درونی، انگیزش محافظت( قرار گرفتند. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مهمترین پیش بینی کنند ه های مصرف دخانیات سازه های هزینه پاسخ و پاداش های درک شده بالا و مهمترین پیشبینی کننده های عدم مصرف دخانیات حساسیت درک شده و شدت درک شده و خودکارآمدی بالای دانش آموزان بودند.نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد فشار همسالان، حضور در جمع دوستان مصرف کننده دخانیات و نبود تفریحات جایگزین از مهمترین عوامل مصرف دخانیات در بین دانش آموزان می باشند.بنابراین پیشنهاد می گردد برنامه ریزان حوزه سامت، مداخات جامعی را به منظور بهبود عوامل فردی و محیطی موثر در مصرف دخانیات طراحی و اجرا نمایند تا بتوانند مصرف سیگار و قلیان راکاهش دهند.

کلمات کلیدی:
تئوری روانشناسیسیگار دانش آموزانمصرف دخانیات

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JECH-JR_JECH-2-3_001.html