CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تأثیر محیط رسوبی بر خواص مهندسی خاک های شهر کرمان با توجه به رفتار مقاومتی آن ها

عنوان مقاله: بررسی تأثیر محیط رسوبی بر خواص مهندسی خاک های شهر کرمان با توجه به رفتار مقاومتی آن ها
شناسه (COI) مقاله: JR_JEG-10-1_004
منتشر شده در فصلنامه زمین شناسی مهندسی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدرضا امینی زاده بزنجانی - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان
ایمان آقاملایی - دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
غلامرضا لشکری پور - دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمد غفوری - دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

خلاصه مقاله:
شهر کرمان و شهرک های اطراف آن روی دشت مسطح قرار دارد که شیب بسیار ملایمآبرفتی ریزدانه دارد و مصالح عمدتاً سیلت و رس است. خاک های طبیعی معمولاً با گذشتزمان و تأثیر عوامل محیطی دارای ساختار میشوند. در آبرفت های ریزدانه شهر کرمان نیز عواملزمین شناسی باعث ایجاد ساختار بعد از رسوب گذاری شده است. در این پژوهش ابتدا به اختصارحوضه رسوبی کرمان و خصوصیات کانی شناسی و ژئوتکنیکی نهشته های این حوضه بررسیشده است. سپس به منطور بررسی تأثیر محیط رسوبی و تاریخچه زمین شناسی بر ویژگی هایمهندسی این نهشته ها، آزمایش های سه محوری روی خاک های بازسازی شده با رطوبتی بیش تراز حدروانی و با فشارهای همه جانبه مختلف در حالت تحکیم یافته زهکشی شده و زهکشینشده انجام شد. به منظور بررسی میزان انطباق رفتار خاک ها در حالت های طبیعی و بازسازیشده منحنی های تنش- کرنش مقایسه شد و حساسیت ساختاری خاک با استفاده از معیارحساسیت مقاومتی بررسی شد. از بررسی نتایج آزمایش های سه محوری می توان می توان درتفسیر محیط رسوبی و تاریخچه زمین شناسی استفاده کرد. مقایسه منحی های تنش- کرنشنمونه های طبیعی و بازسازی شده نشان می دهد که در خیلی موارد رفتار خاک های دست نخورده و بازسازی شده مشابه بوده و سیمان شدگی و ساختار خاک توسعه زیادی نداشته است.هم چنین نتایج آنالیز نمونه ها نشان داد که کانی های موجود در نهشته های این شهر عمدتاً شاملایلیت، کلریت، اسمکتیت و کلسیت هستند. مقایسه تصاویر میکروسکپ الکترونی از نمونه هایبازسازی شده و دست نخورده، آرایش تصادفی، نبود ساختار مشخص و فشردگی خاک هایمحدوده شهر را تأیید می کند. نتایج نشان می دهد که این خاکها از تأثیرپذیری محیط رسوبیو تاریخچه زمین شناسی نسبتاً مشابه و یک نواختی برخوردارند و ساختار و سیمان شدگی درآن ها توسعه زیادی نداشته و عموماً فشرده و پیش تحکیم هستند.

کلمات کلیدی:
حوضه رسوبی، خاک های ریزدانه، خصوصیات زمین شناسی، کرمان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JEG-JR_JEG-10-1_004.html