CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تأثیر تزئینات داخلی و استعمال خوشبوکنندههای درون خودرو بر غلظت تولوئنو اتیل بنزن در خودروی تندر0 9

عنوان مقاله: بررسی تأثیر تزئینات داخلی و استعمال خوشبوکنندههای درون خودرو بر غلظت تولوئنو اتیل بنزن در خودروی تندر0 9
شناسه (COI) مقاله: JR_JOHE-1-1_001
منتشر شده در مجله مهندسی بهداشت حرفه ای در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مسعود ریسمانچیان - استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفهای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
معصومه گرسیوز - کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفهای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
حمیدرضا پورزمانی - استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
محمد رضا مراثی - دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: مواجهه با انواع آلاینده های شیمیایی ازجمله تولوئن و اتیل بنزن علاوه بر محیطهای کاری در محل سکونت افراد و زندگی شهری نیز رخ میدهد. کابین خودرو یکی از محیطهایی است که امروزه بهعنوان یکی از منابع مواجهه سرنشینان خودرو با این ترکیبات مطرح شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تزئینات داخلی و استعمال خوشبوکنندههای درون خودرو بر غلظت تولوئن و اتیل بنزن بود.روش بررسی: نمونهها با استفاده از جاذب کربن فعال و پمپ نمونهبرداری دبی پایین از 44 خودروی تندر 90 مستقر در یک پارکینگ مسقف جمعآوری شد و با دستگاه گاز کروماتوگرافی با آشکارساز جرمی تعیین مقدار گردیدیافته ها: در خودروهای مورد بررسی غلظت تولوئن با میانگین(42/02Mg/m3) بیشتر از غلظت اتیل بنزن با میانگین(17/44Mg/m3) بود. میانگین غلظت تولوئن و اتیل بنزن در خودروهای بدون تزیین به ترتیب13/84Mg/m3و 11/24Mg/m3 و در خودروهای دارای روکش صندلی به ترتیب 49/09Mg/M3 و 14/35Mg/m3 بود.نتیجهگیری: طول عمر خودرو تأثیر معناداری بر غلظت آلایندهها نداشته است. بااینحال غلظتهای بالاتری از این آلایندهها در خودروهای صفرکیلومتر وجود دارد. استفاده از خوشبوکنندهها و تزئینات داخل خودرو، تأثیر معناداری بر غلظت این آلایندهها نداشت.

کلمات کلیدی:
تولوئن، اتیل بنزن، خوشبوکنندهها، تزئینات خودرو

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JOHE-JR_JOHE-1-1_001.html