CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابیریسکهای ارگونومی با مشارکت سرپرستان تولیدی: تجربهای موفق در شرکت پارسخودرو

عنوان مقاله: ارزیابیریسکهای ارگونومی با مشارکت سرپرستان تولیدی: تجربهای موفق در شرکت پارسخودرو
شناسه (COI) مقاله: JR_JOHE-1-1_008
منتشر شده در مجله مهندسی بهداشت حرفه ای در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

عادل مظلومی - استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفهای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
سیدحمیدرضا حسینی - کارشناس ارگونومی، شرکت پارسخودرو، تهران، ایران.
عبدالصمد احمدوند - مدیر ایمنی و بهداشت کار، شرکت پارسخودرو، تهران، ایران.
زینب کاظمی - کارشناس ارشد ارگونومی، گروه مهندسی بهداشت حرفهای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: مطالعات پیشین نشان دادهاند که درگیری و مشارکت کارکنان در امور اثرگذار بر شرایط کاری آنها، کلید موفقیت اجرای مداخلات ارگونومیکی در محیطهای کاری میباشد. این مطالعه باهدف افزایش مشارکت فعال سرپرستان در خط تولیدی، شناسایی و ارزیابیریسکهای ارگونومیک و ارائه اقدامات اصلاحی (کایزن) توسط خود آنها در شرکت خودروسازی پارسخودرو انجام شد. روش بررسی: کتابچهای در ارتباط با نحوه ارزیابی بلند کردن بار و پوسچرهای بدن بر اساس روش ارزیابی فنلاندی برای سرپرستان خط تولیدتهیه گردید و آموزشهای لازم در این زمینه ارائه شد. سپس از آنان خواسته شد تا نتایج ارزیابیها و پیشنهادات خود را در فرمهای مخصوص در طی یک سال وارد کنند. ارزیابیها و پیشنهادات ارائهشده، توسط کارشناسان ارگونومی مورد بررسی قرار گرفت. یافتهها: طبق ارزیابیهای انجامشده توسط سرپرستان، تعداد 26 مورد از ایستگاههای کاری، ریسکهای ارگونومی در حد بالا، 51 مورد از ایستگاهها از ریسک ارگونومی با سطح متوسط و 45 مورد از ایستگاهها از سطح ریسک پایینی برخوردار بودند. بهعلاوه، تعداد کایزنهای مورد نیاز ارائه شده توسط سرپرستان با افزایش 2/3 برابری، از 18 مورد درسال اول به 42 مورد در سال دوم یعنی یک سال پس از اجرای برنامه آموزش ارگونومی و شناسایی و ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومی، توسط سرپرستان، رسید.نتیجه گیری: توانمندسازی و آموزش سرپرستان باعث افزایش سطح مشارکت پرسنل نیز گردید. با آشنایی کامل سرپرستان به ریسک هایارگونومی در ایستگاههای کاری خود، این افراد میتوانند راهکارهای کاربردی در جهت کاهش سطح ریسکهای ارگونومی ارائه دهند.

کلمات کلیدی:
اختلالات اسکلتی - عضلانی، ارزیابی ریسک ارگونومی، پوسچر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JOHE-JR_JOHE-1-1_008.html