CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی کیفی عملکرد تهویه موضعیدر آزمایشگاه های یکشرکت پتروشیمی جهت کاهش مواجههکارکنان

عنوان مقاله: ارزیابی کیفی عملکرد تهویه موضعیدر آزمایشگاه های یکشرکت پتروشیمی جهت کاهش مواجههکارکنان
شناسه (COI) مقاله: JR_JOHE-1-3_008
منتشر شده در مجله مهندسی بهداشت حرفه ای در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

آرزو اسماعیل زاده - مربی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،لرستان،ایران
فریده گلبابایی - استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، انستیتوی تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
سودابه زارع - مربی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،لرستان،ایران.

خلاصه مقاله:
زمینه وهدف: هودهای آزمایشگاهی اولین وسیله ایمنی جهت حفاظت کارکنان آزمایشگاه در برابر این مواد شیمیایی خطرناک هستند. این پژوهش باهدف ارزیابی کیفی عملکرد هودهای آزمایشگاهی صنایع پتروشیمی انجام گردید تا بتوان بر اساس آزمون های انجام شده از وضعیت عملکرد تهویه موضعی آگاه شده و اصلاحات مورد نیاز را انجام داد.روش بررسی: در این مطالعه به منظور سنجش عملکرد هودهای آزمایشگاهی، آزمون کیفی اندازه گیری سرعت دهانه برای 22 عدد هود موجود درآزمایشگاه های محل بررسی انجام گردید. ابتدا اطلاعات مربوط به ویژگی های ساختاری شامل وضعیت بافل، ایرفویل و مساحت فضای باز دهانه هود و ویژگی های موقعیتی نسبت به منابع ایجاد جریان هوا شامل دریچه های سیستم تهویه عمومی، درب ها و پنجره های آزمایشگاه گردآوری گردید.یافته ها: : میانگین سرعت دهانه هر یک از هودها در مقایسه با حداقل مقدار قابل قبول 80 فوت در دقیقه نشان داد که تنها 90/9% از هودها سرعت دهانه قابل قبول را تامین میکردند. بین مقدار عددی سرعت دهانه و ویژگیهای ساختاری و موقعیتی هودها نیز رایطه معنی دار بدست آمد.(Pvalue<0/05) نتیجهگیری: بر اساس نتایج بدست آمده، باید نقایص ساختاری هودها را برطرف نموده و محل استقرار آنها در آزمایشگاه نسبت به منایع جریان هوا نیز به نحوی تغییر داده شود که این منابع جریان باعث آشفتگی سرعت دهانه هودها نشوند. به طوری که مقدار سرعت دهانه و در نهایت عملکردحفاظتی هودها تامین و حفظ گردد

کلمات کلیدی:
تهویه موضعی ، آزمایشگاه، ارزیابی کیفی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JOHE-JR_JOHE-1-3_008.html