CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی کیفیت زندگی پرستاران بر اساس پرسشنامه سازمان جهانی بهداشت دربیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان

عنوان مقاله: بررسی کیفیت زندگی پرستاران بر اساس پرسشنامه سازمان جهانی بهداشت دربیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان
شناسه (COI) مقاله: JR_JOHE-1-4_008
منتشر شده در مجله مهندسی بهداشت حرفه ای در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهتاب عزیزی - دانشجوی کارشناس ارشد گروه مهندسی بهداشت حرفهای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
زینب بارونی زاده - دانشجوی کارشناس ارشد گروه مهندسی بهداشت حرفهای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
مجید معتمد زاده - استاد گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران.
شهربانو گلی - دانشجوی کارشناس ارشد گروه مهندسی بهداشت حرفهای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

خلاصه مقاله:
زمینه وهدف: همگام با پیشرفتهای گسترده در سطوح مختلف زندگی علاقه به اندازه گیری کیفیت زندگی افزایش یافته است. کیفیت زندگی برعملکرد، کارایی، رضایت شغلی و زندگی روزمره پرستاران موثر است. هدف این مطالعه بررسی کیفیت زندگی پرستاران بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان بود. روش بررسی: این مطالعه مقطعی بر روی 300 پرستار بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان در سال 92-91 انجام گرفت. جهت تعیین کیفیت زندگی افراد از پرسشنامه سازمان جهانی بهداشت استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 16 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج: میانگین امتیاز در بعد جسمانی و روانی در مردان بیشترین از زنان بود( 05/Pvalue<0)کمترین و بیشترین امتیاز کیفیت زندگی به ترتیب مربوط به بخش دیالیز و بخش مراقبت های ویژه بود. میانگین نمره بعد جسمانی در افراد مجرد بیش از متأهل بود. با این حال میانگین نمره دو بعد اجتماعی و روانی در افراد متأهل بیش از افراد مجرد بود.نتیجه گیری: بیشترین امتیاز کیفیت زندگی به ترتیب مربوط به بعد جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی بود. بنابراین توصیه میشود مدیران و مسئولان به منظور بهبود و ارتقای کیفیت زندگی و سطح سلامت گروه های در معرض آسیب اقدامات لازم را لحاظ نمایند

کلمات کلیدی:
کیفیت زندگی، پرستار، پرسشنامه ، بیمارستان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JOHE-JR_JOHE-1-4_008.html