CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روشهای حد آستانه مجاز سطح فعالیت دستها و - نقشه بدن و اجرای برنامه مداخله ارگونومی دریک شرکت چایسازی

عنوان مقاله: ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روشهای حد آستانه مجاز سطح فعالیت دستها و - نقشه بدن و اجرای برنامه مداخله ارگونومی دریک شرکت چایسازی
شناسه (COI) مقاله: JR_JOHE-2-2_007
منتشر شده در مجله مهندسی بهداشت حرفه ای در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مجید معتمدزاده - استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
رستم گل محمدی - استاد،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
علیرضا سلطانیان - دانشیار گروه آمار زیستی واپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
رباب چنگ - دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: هدف از انجام این پژوهش ارزیابی ریسک فاکتورهای مربوط به فعالیت دست ها واثر تلفیقی ریسک فاکتورها در ایجاد عوارض اسکلتی عضلانی اندام های فوقانی می باشد. روش بررسی : دراین مطالعه مداخله ای 24 مرد و 6 زن مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای بررسی فراوانی اختلالات اسکلتی-عضلانی از روش نقشه بدن و برای تعیین سطوح ریسک از روش حدآستانه مجاز سطح فعالیت دست ها استفاده شد. تمامی ازمون هاا درسطح معنی داری کمتر از 0/05 آنالیز شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که قبل از مداخله برای دست راست7 نفر در سطح ریسک کمتر از 0/56 (ناحیه ایمن) و 10 نفر در سطح ریسک 0/78- 56% (ناحیه احتیاط) و 13نفر هم در سطح ریسک بالاتر از 78% (ناحیه خطر) قرار داشتند، اما بعد از مداخله 27 نفر در سطح ریسک کمتر از 56% و 2نفر در سطح ریسک 78%-56% و 1 نفر در سطح ریسک بالاتر از 78% قرار گرفتند، ونتایج قبل از مداخله برای سمت چپ نشان می دهد که 5نفر از کارکنان در سطح ریسک کمتر از 56% و 12 نفر در سطح ریسک 78%-56% و 13نفر در سطح ریسک بالاتر از 78% قرار داشتند.اما بعد از مداخله 28 نفر در سطح ریسک کمتر از 56% و 1 نفر در سطح ریسک 78% -56% و 1 نفر درسطح ریسک بالاتر از 78% قرار گرفتند. نتیجه گیری: با ارزیابی ریسک فاکتورهای ایجادکننده اختلالات اسکفتی عضلانی میلوان از طریق مداخلات فنی، مدیریتی و آموزشی ریسک ابتلا بهاختلالات اسکفتی عضلانی را کاهش داد.

کلمات کلیدی:
اختلالات اسکلتی عضلانی، روش حدآستانه، مجاز سطح فعالیت دست ها، ارزیابی ناراحتی، نقشه بدن

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JOHE-JR_JOHE-2-2_007.html