CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسیمیزان شیوع دردهای اسکلتی-عضلانی در رانندگان اتوبوسهای بین شهری

عنوان مقاله: بررسیمیزان شیوع دردهای اسکلتی-عضلانی در رانندگان اتوبوسهای بین شهری
شناسه (COI) مقاله: JR_JOHE-2-2_008
منتشر شده در مجله مهندسی بهداشت حرفه ای در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

شیرازه ارقامی - دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفهای، دانشکده بهداشت، عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان.
کوروش کمالی - دکترای اپیدمیولوژی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
سیدمیلاد نسب الحسینی - دانشجوی مهندسی بهداشت حرفهای، دانشگاه علوم پزشکی زنجان . گروه مهندسی بهداشت حرفهای

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: امروزه شیوع بالایی از دردهای اسکلتی-عضلانی را درر رانندگان کشورهای رو به رشد گزارش می شود . با وجود این در ایران تحقیقات بسیار کمی در این زمینه بر رانندگان اتوبوسهای بین شهری انجامگرفته است. مطالعه حاضر باهدف تعیین میزان شیوع دردهای اسکلتی - عضلانی در رانندگان اتوبوسهای بین شهری زنجان انجام شد..روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-مقطعی که در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی زنجان تأییدشده است، پرسشنامه علائم اختلالات اسکلتی -عضلانی نوردیک و پرسشنامه مربوط به ویژگیهای فردی برای همه رانندگان اتوبوسهای بین شهری شهر زنجان ( 89 نفر ) در محل پایانه های مسافربری این شهر تکمیل شدند. تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارSPSSنسخه 11 صورت گرفت.یافته ها: بیشترین شیوع دردهای اسکلتی-عضلانی در میان شرکت کنندگان برای 12 ماه اخیر به ترتیب در نواحی ک47/2 درصد)گردن(38/2درصد)شانه ها و زانوها(27درصد) باسن-ران(16/9 درصد) پشت(15/7 درصد) پا وقوزک پا(12/4 درصد) مچ و دست(9/1 درصد)و آرنج(7/9 درصد) گزارش شدند. متغیرهایی همانند ورزش روزانه، مصرف سیگار، سابقه کاری و سن با وجود درد در نواحی مختلف بدن در رانندگان در 12 ماه و 7 روز اخیر ارتباط معنیدار داشت ( 0.05>pvalue)اما میان این متغییرها با بازماندگی از فعالیت در 12 ماه اخیر رابطه معنیدار یافت نشد. نتیجه گیری: یافتههای این مطالعه نشان داد اختلالات اسکلتی-عضلانی در رانندگان اتوبوسهای بین شهری شیوع بالایی دارد و با وجود تلاشهای انجامشده برای تناسب ارگونومیک ایستگاه کار رانندگان و ایزولاسیون ارتعاشات صندلی راننده، همچنان دردهای ناحیه کمری و گردنی بیشترینشیوع را در میان رانندگان دارند

کلمات کلیدی:
رانندگان بین شهری، دردهای اسکلتی-عضلانی، پرسشنامه نوردیک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JOHE-JR_JOHE-2-2_008.html